Litteratur om børn, sang og sprog

Har du brug for redskaber og metoder for at sætte en sprogindsats i gang i daginstitutionen eller skolen? Så kan du starte med de fremhævede henvisninger til Nora Kulset og Lise Lotte Ågedal herunder. Eller vil du generelt vide mere om børn, sang og sprog? I begge tilfælde finder du forslag til en god start på stoffet herunder.

Bach Green, Marit og Susanne Jørgensen. 2016. ”Lær dansk gennem bevægelse, rytme og sang”. I Hjertesproget s. 195-200. Herning: Videncenter for sang, Sangens Hus. [OBS. sprogindsats for voksen].

Bjørkvold, Jon-Roar. 1979. ”Det musiske menneske – Barnet og sangen, leg og læring gennem livets faser”. København: Reizel.

Brown, Steven. 2000. “The “Musilanguage” Model of Music Evolution.” I The Origins of Music, red. Nils L. Wallin, Björn Merker and Steven Brown, 271–300. Cambridge, MA: MIT Press.

Colwyn Trevarthen. 2011. “What young children give to their learning, making education work to sustain a community and its culture”. European Early Childhood Education Research Journal 19 (2): 173-193, doi: 10.1080/1350293X.2011.574405

Cross, Ian. 2009. “Music as a communicative medium.” I The Prehistory of Language, red. Rudolf Botha & Chris Knight, 113–144. Oxford: Oxford UP.

Fernald, Anne. 1989. “Intonation and communicative contenting mothers’ speech to infants: Is the melody the message?” Child Development 60, 1497–1510, doi:10.2307/1130938

Franco, Fabia et al. 2022. “Singing to Infants Matters: Early Singing Interactions Affect Musical Preferences and Facilitate Vocabulary Building.” Journal of child language 49 (3): 552–577.

Hædersdal, Lisbeth. 2023. ”Sproglig udvikling i musikfaget”. Videncenterforsang.dk, red. Mette Thue. Set 30. marts 2023.

Isaksen, Stine. 2016. ”Kan man lære at læse gennem sang?Videncenterforsang.dk. Set 22. januar 2016.

Jederlund, Ulf. 2003. Musik og Sprog – et udvidet perspektiv på børns sprogudvikling. Modtryk.

Kirk, Elsebeth. 2009. Musik som udtryksform. Hans Reitzel.

Kirk, Elsebeth (red.). 2006. Musik og pædagogik. Modtryk.

Kitamura,  C.,  &  Burnham,  D.  1998. “ The  infants’ response to maternal vocal affect.” Advances in Infancy Research 12, 221–236.

Kjærbæk, Laila & Ditte Boeg Thomsen, red. 2021. Børns sprogtilegnelse – sproglig udvikling hos danske børn i alderen 0-6 år. Frydenlund Academic.

Knudsen, Jan Sverre. 2008. Læring, kommunikasjon eller ”selvets teknologi”.

Kulset, Nora. 2015. Singing in the multicultural kindergarten leads to second language acquisition and social inclusion. Explained by the OPERA hypothesis.

Kulset, Nora Bilalovic. 2016.Sang som døråpner til et nytt språk for barn med et annet morsmål” I Hjertesproget 16 forsknings- og praksisbaserede studier af sangens egenskaber, vilkår og virkning, red. Stine Isaksen, 115-123. Herning: Videncenter for sang, Sangens Hus. [Start din læsning af Nora Kulset her med denne resumerende artikel].

Kulset, Nora Bilalovic. 2019. Musikk og andrespråk: Norsktilegnelse for små barn med et annet morsmål. Universitetsforlaget. [Bibliotek.dk har pt. ikke bogen, men bogen kan købes i boghandlen. Fortsæt din læsning af Nora Kulset her med bogen baseret på hendes masteropgave i Musikvidenskab. Se evt. videosamtalen om bogen her et stykke nede på siden].

Kulset, Nora Bilalovic. 2019. ”Hvorfor musikk i skolen”. I Musikk og andrespråk. Norsktilegnelse for små barn med et annet morsmål, 2. utgave, Oslo: Universitetsforlaget. [Dette er en version af et kapitel fra bogen Musikk og andrespråk].

Kulset, Nora Bilalovic. 2020. ”Sang som vei til et nytt språk for barn med et annet morsmål”. I Specialpædagogik. vol. 40 (1).

Kulset, Nora Bilalovic. 2020. ”Singing – A Pathway to Friendship, Empathy and Language in Children from Different Backgrounds.” I The Routledge Companion to Interdisciplinary Studies in Singing, Volume II, red. Helga R. Gudmundsdottir, Carol Beynon, Karen Ludke & Annabel J. Cohen (red.):  Routledge, 390-402.

Kulset, Nora. September 2023. ”Sangens mange veier til språktilegnelse”. I Sangglede og stemmebruk i barnehagen. [En norsk antologi undervejs].

Kultti, Anne. 2012. “Singing as language learning activity in multilingual toddler groups in preschool”, Early Child Development and Care. Vol. 183, 2013 – Issue 12.

Kultti, Anne. 2013. “Singing as language learning activity in multilingual toddler groups in preschool”. Early Child Development and Care 183 (12): 1955 1969.

Lebedeva, G. C., & Kuhl, P. K. 2010. “Sing that tune: Infants’ perception of melody and lyrics and the facilitation of phonetic recognition in songs.” Infant Behavior and Development 33: 419–430, doi: https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2010.04.006

Marsh, Kathryn. 2017. “Contributions of playground singing games to the social inclusion of refugee and newly arrived immigrant children in Australia”. Education 3-13. 45 (1): 1-10.

Marsh, Kathryn. 2017. “Creating bridges: music, play and well-being in the lives of refugee and immigrant children and young people.” Music education research 19 (1): 60- 73, doi: http://dx.doi.org/10.1080/14613808.2016.1189525

Marstal, Inge. 2008. Barnet og Musikken – om betydningen af at stimulere barnets musikalske potentiale. Hans Reitzels Forlag.

Mithen, Steven J. 2006. The Singing Neanderthals. The Origins of Music, Language, Mind, and Body. London: Weidenfeld & Nicolson.

Nakata, T., & Trehub, S. E. 2004. ”Infants’ responsiveness to maternal speech and singing.” Infant Behavior and Development, 27(4): 455–464.

Nørgaard, Dorte Vibeke. 2018. Babyrytmik – flere sange. Dansk Sang. [Til praktikerne, der arbejder med de allermindste].

Papadimitriou, Aspasia et al. 2021. “The Impact of the Home Musical Environment on Infants’ Language Development.” Infant behavior & development 65 (2021): 101651–101651.

Papoušek, M., Papoušek, H. & Symmes, D. 1991. “The meanings of melodies in motherese in tone and stresss languages”. Infant Behavior & Development 14, 415–440, doi:10.1016/0163-6383(91)90031-M

Stadler Elmer, S. .2020. “From canonical babbling to early singing and its relation to the beginnings of speech.” I The Routledge Companion to interdisciplinary studies in singing. Vol. I., red. F. Russo, B. Ilari, & A.J. Cohen, 25-38. New York: Routledge.

Sven-Erik Holgersen & Finn Holst, red. 2020. Musikfaget i undervisning og uddannelse: Status og perspektiv. DPU, Aarhus Universitet.

Thiessen, E. D., & Saffran, J. R. 2009. “How the Melody Facilitates the Message and Vice Versa in Infant Learning and Memory.” Annals of the New York Academy of Sciences 1169(1): 225–233, doi: https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2009.04547.x

Thue, Mette. 2023. ”Tre hurtige spørgsmål om børn, sang og sprog til Inge Marstal”. Videncenterforsang.dk. Set 13. marts 2023.

Thue, Mette. 2023. ”Tre hurtige spørgsmål om børn, sang og sprog til Laila Kjærbæk”. Videncenterforsang.dk. Set 13. april 2023.

Thue, Mette. 2023. ”Tre hurtige spørgsmål om børn, sang og sprog til Linda Vilhelmsen, der anbefaler hjerneforskning om musik”. Videncenterforsang.dk. Set 24. april 2023.

Thue, Mette. 2023. ”Tre hurtige spørgsmål om børn, sang og sprog til norske Lise Lotte Ågedal”. Videncenterforsang.dk. Set 23. marts 2023.

Thue, Mette. 2023. ”Tre hurtige spørgsmål om børn, sang og sprog til Louise Højlund”. Videncenterforsang.dk. Set 2. marts 2023.

Thue, Mette. 2023. ”Margrete Enevold om børn, sang, sprog og udtryk”. Videncenterforsang.dk. Set 1. maj 2023.

Trainor, L. J., Austin, C. M., & Desjardins, R. N. 2000. “Is infant-directed speech prosody a result of the vocal expression of emotion?” Psychological Science 11(3): 188–195.

Trevarthen, Colwyn. 2008. “The musical art of infant conversation: Narrating in the time of sympathetic experience, without rational interpretation, before words”. Musicae Scientiae 12: 15-46, doi: 10.1177/1029864908012001021.

Tsang, C.D., Falk, S. and Hessel, A. (2017), Infants Prefer Infant-Directed Song Over Speech. Child Development 88: 1207-1215. https://doi-org.ez.statsbiblioteket.dk/10.1111/cdev.12647

Vuust, Peter. 2017. Musik på hjernen. People´s Press.

Welch, G.F. 2005. “Singing as communication.” I Musical communication, red. D. Miell, R. MacDonald, & D. Hargreaves, 239 – 259. New  York:  Oxford  University Press

Wierød Borčak, Lea. 2023. ”Forskning i sammenhængen mellem sang og børns sproglige udvikling”. Videncenterforsang.dk. Set 28. august 2023.

Winters, Kari-Lynn og Shelley Griffin. 2014. “Singing is a Celebration of Language: Using Music to Enhance Young Children’s Vocabularies”. I Language and Literacy. Bind 16.

Ågedal, Lise Lotte. 2016. Bedre uttale for barn etter musikkterapi med spesialtilpasset sang: en randomisert kontrollert pilotstudie. Norges musikkhøgskole.

Ågedal, Lise Lotte. September 2023. Sangglede og stemmebruk i barnehagen. [En norsk antologi undervejs].

Ågedal, Lise Lotte. 2021. Hvor­dan kan du bru­ke sang for å for­bed­re bar­nets talespråk? En praktisk handbok. Oslo: NMH-publikasjoner 2021:6. [Frit tilgængelig e-bog. Start din læsning af Lise Lotte Ågedal med denne metodebog].

Ågedal, Lise Lotte. 2021. Hvordan kan du bruke sang for å bedre barnets talespråk? En praktisk handbok.

Øvrige ideer

Der er flere gode artikler bl.a. om børn, sang og sprog med fine litteraturlister på Sangglads hjemmeside. Vi henviser til oversigten over artikler.

En folkloristisk vinkel på børnesang kan undersøges via danske Svend Nielsen og svenske Bengt Af Klintberg.

Se også litteraturlisten med forskningslitteratur, der behandler sammenhængen mellem sang og musik og børns literacy nederst under indlægget ’Kan man lære at læse gennem sang’.

Er du pædagog eller lærer og arbejder med sprogstimulering, kan de fremhævede tekster i litteraturlisten være fine i kombination med sangrepertoire fra denne portal med frit tilgængelige sang- og metodevideoer.