Projekter om børn, sang og sprog – inspiration til praktikerne

Se metodevideoer, lær repertoire og print materiale. Kig i projektoversigten herunder, og find inspiration og frit tilgængeligt materiale til din praksis med børn, unge, sang og sprog. Sangprojekterne herunder har i de fleste tilfælde sprogstimulering som et af mange gode formål. Dvs. de fokuserer både på sprog, men i høj grad også på anden leg og læring.

Har du kendskab til andre projekter med børn, sang og sprog, så vil vi meget gerne høre fra dig og tilføje projektet til denne liste.

Sangglad.dk
Sangglad er et stort, dansk sangprojekt for de 0-6-årige. Projektet ser sang som en vej til gode børneliv, og kommer hele vejen rundt om danske daginstitutioners styrkede læreplaner. Sprogstimulering er en af mange gevinster ved projektet. Besøg projektets hjemmeside med sang- og metodevideoer og masser af frit tilgængeligt materiale.

Artikler om børn, sang og sprog.
Der er flere gode artikler om børn, sang og sprog med fine litteraturlister på Sangglads hjemmeside.

Sprell i jungelen
Sprell i jungelen er et sprudlende og frit tilgængeligt videomateriale målrettet børnehaven. Det er norsk produceret, men energi, humør og inspirationsfaktor er helt i top, så tjek det ud! Og mon ikke nogle af ideerne, humøret, opfindsomheden og tilgangen kan bruges i skolen! Videomaterialet er struktureret som et online kursus, du kan gå i gang med med det samme. Norske Lise Lotte Ågedal, der gjorde os opmærksomme på materialet skriver om det: ”Sprell i jungelen består av egenkomponert musikk og musikkvideoer. Sprell i jungelen er en inkluderende praksis, der barn får utvikle et rikt språk i et musisk og sanselig lekeunivers”.

Bie, hei!
Bie, hei! lægger op til musik, bevægelse og sprogleg for de 1-8-årige. Materialet rummer en norsk produceret metodebog med tilhørende frit tilgængeligt videomateriale tilpasset børnehave og indskoling. Materialet rummer både nyproducerede sange og norske klassikere. Grib udfordringen og lær f.eks. en frisk, norsk remse.

Syngende Barnehage
Projektet Syngende Barnehage er den norske pendant til det danske Sangglad. Syngende Barnehage har sit eget univers med alt fra videndeling til praktiske sangvideoer, der dog er beskyttet af en betalingsmur.

Syngende Foreldre
Syngende foreldre er en norsk side til forældre for de mindste. Siden deler frit tilgængeligt materiale med norske sangtekster og videoer samt viden om sang og bl.a. sprog.

Musikk fra livets begynnelse
Musikk fra livets begynnelse er en norsk musikfaglig organisation, som arbejder for at børn får et aktivt og positivt forhold til levende musik. Foreningens hjemmeside linker til sangfaglige projekter, kurser, materiale og stimulerer netværk gennem musikgrupper for børn og voksne.

Musikprojektet i Børnehaven Mælkebøtten
Musik i Børnehaven Mælkebøtten i Roskilde er et musisk forløb, der har kørt nogle år i en børnehave med børn med mange forskellige etniciteter og sociale baggrunde. Projektet fokuserer ikke kun på sprog, men styrkelse af sproget er et udkomme af projektet. Det er Britt Egevang fra Roskilde Musiske Skole, der har faciliteret forløbet i børnehaven.

Sang, bevægelse og læring
SBL er et opkvalificerende helårskursus for musiklærere i folkeskolen, men alle tilbydes gennem hjemmesiden frit tilgængeligt materiale og sang-og metodevideoer udviklet til brug i skolen. Projektet har ikke et dedikeret mål om sprogstimulering, men som nævnt i forordet til bogen Glade stemmer i folkeskolen, en bog, der er baseret på projektets erfaringer, understøtter sang bl.a. sproglig udvikling, og materialet kan så absolut indgå i en sprogindsats til skolebørn.

Sprogstimulerende skoleprojekter
Projekterne er ikke videodokumenterede, men læs alligevel den inspirerende artikel om systematisk arbejde med sprog over hele fagrækken, heriblandt også i de praktisk-musiske fag. Artikel tager udgangspunkt i musik og sproglig udvikling på tværs af fagundervisning på Ole Rømer-Skolen,  hvor der er 98 procent tosprogede børn. Projektet startede her og lever videre i flere regi under navne som ‘Sprogets Musik’ og ‘Syng Sproget’.

Sangfællesskaber for alle
Projektet Sangfællesskaber for alle har udviklet materiale, der imødekommer sang og sprog til unge og voksne. Materialet er f.eks. brugbart for de ældste i udskolingen, efterskoler, højskoler og sprogskoler, idet materialet favner en rigdom af kulturer gennem projektets værdigrundlag og et repertoire af sange på 14 forskellige sprog.

Projektets formål er at understøtte mødet og fællesskabet mellem ny- og gammeldanskere gennem sang. Som afledt effekt er bl.a. sprog. Projektets hjemmeside har frit tilgængelig håndbog og sang- og metodevideoer. Desuden findes en sangbog med sange på alverdens sprog, som er udviklet gennem projektet. Sang- og metodevideoer og håndbog ligger frit tilgængeligt her inkl. information om sangbogen.

Alle kan synge
Skoleprojektet Alle kan synge har mål om trivsel gennem klassekor, og håb om i sidste ende at kunne bidrage til at løse folkeskolens trivselsproblemer. Mål om sprogstimulering nævnes ikke. Der er følgeforskning tilknyttet, og effekten af sangglæde og klassefællesskab vil blive undersøgt i forhold til tilknytning, inklusion, samt social-, faglig- og mental udvikling. Det bliver spændende at følge projektets resultater, og om “faglig udvikling” endskønt det ikke er nævnt, også kunne tænkes at omfatte sproglig udvikling. En forskningsartikel om projektet Alle kan synge er allerede udkommet. Projektet deler pt. ikke materiale til praktikerne, men kan være til stor inspiration. Metavideoerne om projektet kan anbefales.

Sang, Sprog og Samvær
Musikalsk workshop for forældregrupper og deres 0-2-årige i Herning Kommune. Projektet har ikke videomateriale, men på den åbne workshop udleveres en sangpose inkl. repertoire og musikinstrumenter.