Kontakt Videncenter for Sang

Mette og Lea glæder sig til at høre fra dig, til spændende samarbejder og snitflader om sang, og til at dele på VidencenterForSang.dk, når ny viden om sang er på trapperne.

Lea Wierød Borčak
Mobil: 50 91 57 45
Mail: lwb@sangenshus.dk

Lea Wierød Borčak er seniorforsker og formidler ved Videncenter for sang.

Mette Thue
Mobil: 27 12 27 66
Mail: mette@sangenshus.dk

Mette Thue er projektleder ved Videncenter for sang.