sang i kultur og historie

/Forskning i sang
/Sang i kultur og historie

Ikke salmen i sig selv – Grundtvigs syn på sangens og forsamlingens betydning for fællesskabet

Grundtvigs sange og salmer præger i høj grad den danske fællessangstradition. Som præst gjorde Grundtvig s...

Læs mere

/Forskning i sang
/Sang i kultur og historie

Alsang under besættelsen

Den 1. september 1940 mødte 700.000 danskere op til alsangsstævner over hele landet og præcis kl. 18 sang a...

Læs mere

/Forskning i sang
/Sang i kultur og historie

Patriotisk fællesskab og national selvforståelse i sang

I denne artikel undersøger historiker Tine Damsholt, hvordan sang bidrog til udviklingen af national identite...

Læs mere

/Forskning i sang
/Sangblog

Skandinavisk sang – Den nationale selvopfattelse

At fællessangens popularitet herhjemme har taget et gevaldigt kvantespring under Corona-nedlukningen, er nok ...

Læs mere

Fællessang og fællesskab

/Forskning i sang
/Sang i kultur og historie

Videncenter for sang har udgivet antologien Fællessang og fællesskab, men 10 artikler der belyser fællessan...

Læs mere

/Forskning i sang
/Sang i kultur og historie
/Sangen genforener 2020

Den store Vaar

Ingen tvivl om, at vi lever i en historisk tid. I foråret 2020 kan vi markere 100-året for genforeningen, me...

Læs mere

8: Slumrer sødt i Slesvigs jord

/Sangen genforener 2020
/Sønderjyske sange

I slutningen af august 1850 afholdt man en stor koncert på Rosenborg eksercerplads til fordel for de efterlad...

Læs mere

/Forskning i sang
/Sang i kultur og historie
/Sang og fysiologi
/Sang og psyke

Danmark Synger – men hvorfor?

Den 1. september 1940 mødte 700.000 danskere op til alsangsstævner over hele landet. Man sang sammen på kry...

Læs mere

/Sangen genforener 2020
/Sønderjyske sange

6: Kongernes Konge & I natten klam og kold

Når faldne danske soldater i dag flyves hjem, er det Kongernes Konge, som bliver spillet, når kisten bæres ...

Læs mere

/Sangblog

Kvinder synger – rødstrømpernes sangbog

Dette indlæg om ”Kvinder Synger” er det første i en ny serie her på sangbloggen om de sangbøger, som h...

Læs mere

5: Påskeklokken kimed mildt

/Sangen genforener 2020
/Sønderjyske sange

Carl Plougs nederlagsdigt ”Påskeklokken kimed mildt” blev skrevet i maj 1848 til melodien af den færøsk...

Læs mere

4: Dengang jeg drog afsted

/Sangen genforener 2020
/Sønderjyske sange

Før der var noget, der hed radio, tv og youtube, kunne en sang sagtens blive et stort hit i befolkningen! Og ...

Læs mere