Tema oversigt

Ny læreruddannelse

I september 2022 faldt forhandlingerne om en ny læreruddannelse på plads. I den forbindelse samler vi i dett...

Læs mere

Sang og sundhed

Læs artikler om mulige sammenhænge mellem sang og sundhed. Artiklerne i dette tema er samlet fra videncentre...

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Anbefalinger til en ventet reform af pædagoguddannelsen samles i dette tema. Anbefalingerne stammer fra artik...

Læs mere

Børn, sang og sprog

Både praktikere og forskere underbygger, at børns sprog kan stimuleres gennem sang. I Videncenter for sang k...

Læs mere

Har du styr på Arbejdersangbogen?

Er arbejdersangbogen aktuel, og er der en levende sangkultur knyttet til sangbogen eller et repertoire af arbe...

Læs mere

Sang og teknologi

Coronapandemien tvang os alle ud i nye måder at synge sammen på. Vi lærte, at teknologien faktisk tilbyder ...

Læs mere

Hvad kan kor?

Hvad får korsangere ud af at gå til kor? Det kan du læse nyskrevne artikler om i dette tema.

...

Læs mere

Sang og dannelse

Videncenter for sang bringer over tid forskellige perspektiver på sang og dannelse. Vi lægger ud med at kigg...

Læs mere

Sang og corona

Fællessangen på TV, og fra altanerne fik et boost under corona-pandemien, og vi har på forskellig vis fået...

Læs mere

Litteraturlister om sang

Skal du skrive opgave om sang? Vi håber at kunne hjælpe dig.

Videncenter for sang bringer l...

Læs mere

Evalueringer, rapporter og best practice

Her kan du finde evalueringer, best practice, rapporter, og kortlægninger af sang og sangprojekter. Nye evalu...

Læs mere

Har du styr på Højskolesangbogen?

Videncenter for sang lancerer en ny klumme. Første tema er Højskolesangbogen. Klummerne er baseret på inter...

Læs mere