Om Videncenter for Sang

Videncenter for sang er til for alle, der har interesse for sang. Det er for sangere, for korledere og sangpædagoger, for forskere, der undersøger sang og stemmer, for sang- og musikundervisere på uddannelsesinstitutioner, for pædagoger i dagtilbud og lærere i grundskole og ikke mindst for helt almindelige mennesker, der synger. Fællesnævneren er interessen for sang og viden om sang set fra mange perspektiver.

I januar 2015 trådte en styregruppe af sangfagfolk fra hele landet sammen for at definere rammerne for et fælles nationalt videncenter for sang. Gruppen bestod af: Lea Wierød, Ph.d-studerende, musikvidenskab AU; Sven-Erik Holgersen, lektor, DPU; Malene Bichel sanger og proceskonsulent; Margrete Enevold, tidl. docent i sang DKDM; Susanna Eken, docent i sang, DKDM; Niels Christian Hansen, Ph.d-studerende, Music In the Brain, AU; John Frandsen, komponist, organist og dirigent; Mads Bille, Kunstnerisk leder, Sangens Hus og Peter Frost, projektleder, Sangens Hus.

Styregruppen definerede formålet, udpegede målgrupper og satte rammerne for, hvordan centeret skulle se ud. Der var et tydeligt ønske om et fælles forum for dialog og formidling af specialiseret viden mellem de forskelle faggrupper, for at skabe idéer, ny inspiration og udvikling til gavn for alle, der arbejder med sang.

Ønsket i gruppen var, at videncenteret skulle indsamle, systematisere og formidle eksisterende viden, men også gøre eksempelvis forskere ved højere læreanstalter opmærksomme på, hvilke udviklingstendenser, der er på vej rundt om i sangmiljøerne. F.eks. skal en musikpædagog kunne finde information i videncenteret om effekten af sang i forhold til social inklusion, mens videncenteret samtidig skal kunne synliggøre for forskere, at praktikere, der arbejder med sang, har gjort sig nye erfaringer – f.eks, at sang har en positiv effekt på sprogindlæring – en effekt som burde dokumenteres.

Sang er også en værdifuld aktivitet i sig selv, og en korleder skal eksempelvis kunne søge oplysninger i videncenteret om arbejdet med intonation i pigekor eller om hvordan man håndterer og arbejder med drengestemmer i overgang. I arbejdsgruppen så man spændende muligheder i et fælles forum, som gennem videndeling på tværs af faggrupper skulle kunne løfte sangen i hele landet.

Videncenter for sang blev videreudviklet i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af: Kjeld Fredens, hjerneforsker, læge, adj. professor, AAU; Malene Bichel, sanger og proceskonsulent; John Frandsen, komponist, organist og dirigent; Niels Christian Hansen, Ph.d. studerende, Music In the Brain, AU og Peter Frost, Projektleder, Sangens Hus.

Gruppen præciserede Videncenterets formål således:
”Videncenter for sang har til formål systematisk at indsamle, bearbejde og formidle viden med henblik på at fremme sangens udbredelse i Danmark og medvirke til at sikre kvalitet af den viden og de færdigheder, som kan fremme denne udvikling”.

Arbejdsgruppen skabte en detaljeret struktur og rammer, som blandt andet blev afsæt for denne hjemmesides funktioner, kategorier og indhold. Fra den 29. januar 2016 er Videncenteret for Sang gået i luften med Antologien ”Hjertesproget. 16 forsknings- og praksisbaserede studier af sangens egenskaber, vilkår og virkning” og åbning af denne hjemmeside.