Anmeldelse af bogen Børns sprogtilegnelse

Bogen Børns sprogtilegnelse – sproglig udvikling hos danske børn i alderen 0-6 år henvender sig til bl.a. pædagoger og giver indsigt i dansk og international forskning om børns sprogtilegnelse generelt.

Bogen er redigeret af Laila Kjærbæk og Ditte Boeg Thomsen. Læs boganmeldelsen på Lingoblog.dk. Vil du også have Laila Kjærbæks specifikke kommentar til sprog i relation til sang, så læs her på VidencenterForSang.dk. Desuden bringer vi ‘Tre hurtige spørgsmål til Laila Kjærbæk‘ om børn, sprog og sang.

Laila Kjærbæk kalder sig børnesprogsforsker. Hun er ansat som Ph.d. og lektor og Vicecenterleder ved Center for Sprog og Læring, Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet. Desuden arbejder hun som konsulent.

Foto: udsnit af bogens forside.