Evaluering af Sangglad

Her kan du finde evalueringer af projektet Sangglad, et projekt der arbejder for glade børneliv gennem sang.

Om evalueringerne
Du kan hente rapport fra midtvejsevalueringen i 2018 udarbejdet af Nationalt Center for Skoleforskning og DPU Aarhus Universitet. På side 38 i rapporten finder du bilag 6 med tankevækkende citater fra pædagoger og institutionsledere, der uddyber om, hvilken betydning sang har for børnene, pædagogerne og den pædagogiske praksis, for lederne og for institutionen. Bilaget er udarbejdet af Videncenter for sang i 2018. I løbet af 2022 vil en slutevaluering blive delt med citater af børn og forældre samt en samlet slut-evalueringsrapport. Slutevalueringen udarbejdes for Sangens Hus af Videncenter for sang.

Hent evalueringerne
Hent midtvejsevalueringen fra 2018. Bemærk bilag 6, s. 38.
En slutevaluering følger i 2023.

Om Sangglad
Sang er en vej til gode og kreative børneliv. Sangglad arbejder for mere sang i børns hverdag, fordi sang skaber nærvær, fællesskab og glæde. Sangglad er udviklet af Sangens Hus i samarbejde med sangkonsulenter og pædagoger med mange års erfaring fra arbejde med børn og sang. Sangglad er støttet af Nordea-fonden.

Læs om og besøg projektet og app’en
Læs om projektet på Sangens Hus hjemmeside
Læs artikler om Sangglad
Besøg Sangglad.dk
Hent Sangglad-App’en