Kan man lære at læse gennem sang?

Måske ikke direkte, men forskningen viser, at sang indirekte kan være med til at gøde jorden for at børn lettere "knækker koden", og hurtigere tilegner sig gode læse- og skrivefærdigheder.

[Artikel fra 2016, let redigeret i 2023].

I moderne pædagogisk forskning arbejder man med begrebet “Literacy”, der ikke kun dækker over børnenes evne til at læse og skrive. Det er i stedet en bredere samlebetegnelse, der ud over læse- og skrive-færdigheder eksempelvis også indbefatter barnets fonetiske opmærksomhed (altså evne til at adskille ordenes lyde), dets fortælleevne samt evne til at bruge sproget i situerede sammenhænge.

En række forskere, der har undersøgt sammenhængen mellem sang og literacy, har kunne påvise, at sangaktiviteter har en positiv indflydelse på børnenes evne til at lære at læse og skrive.

På baggrund af en såkaldt metadata-analyse, der inkluderede 30 tidligere studier, kunne Jayne M. Stanley i 2008 således konkludere, at sangaktiviteter og musikalsk træning har en stærk positiv indflydelse på små børns læseparathed og evne til ordafkodning, og understøttede indlæring af gode læse og skrivefærdigheder

Der synes at være en bred vifte af årsager til netop denne sammenhæng. Eksempelvis danner sangaktiviteter ifølge Kathryn M. Smith tydelige og trygge rammer dels for børnenes tilegnelse af tekster, og dels for en styrkelse af den overføring fra tekst til tanke, som blandt andet er væsentlig for senere at kunne udvikle læse og skrive-kompetence. Også Lamb og Gregory har i “The relationship between music and reading in beginning readers” konstateret en sammenhæng mellem hvor dygtige elever i 1. klasse var til at læse, og deres evne til at skelne toner. Der er således en sammenhæng mellem evnen til at skelne mellem toner og evnen til at skelne mellem lyde (fonetik) i forbindelse med læsning.

Her er en liste over forskningslitteratur, der behandler sammenhængen mellem sang og musik og børns literacy

 • Anvari, Trainor m.fl (2002): Relations among musical skills, phonological procession and early reading ability in preschool children. Journal of Experimental Child Psychology, vol. 83/2, pp. 111-130.
 • Apfelstadt, J. (1984) Effects of Melodic Perception Instruction on Pitch Discrimination and Vocal Accuracy of Kindergarten Children. Journal of Research in Music Education 86: 10-17.
 • Bolduc, Jonathan (2008): The effects of music instruction on emergent literacy capacities among preschool children : a literature review I: Early Childhood Research & Practice
 • Bolduc, Jonathan (2012): Using Nursery Rhymes to Foster Phonological and Musical Processing Skills in Kindergarteners I: Creative Education
 • Corrigall, Kathleen A (2011), Associations Between Length of Music Training and Reading Skills in Children. I: Music Perception: An Interdisciplinary Journal
 • Darrow, Alice-Ann (2008): Music and Literacy I: General Music Today
 • Degé, Franziska (2015): Associations between musical abilities and precursors of reading in preschool aged children. I: Frontiers in psychology
 • Degé og Schwarzer (2011): The effect of a music program on phonological awareness in preschoolers I: Frontiers in psychology
 • Gromko, J.E. (2005). The Effect of Music Instruction on Phonemic Awareness in Beginning Readers. Journal of Research in Music Education, 53(3), 199-209.
 • Herrera, Lucia (2011): Effects of phonological and musical training on the reading readiness of native- and foreign-Spanish-speaking children I: Psychology of Music
 • Lamb, S. og A. Gregory: The relationship Between Music and Reading in Beginning Readers. Educational Psychology, 13, nr. 1, 19-26.
 • Lucas, Jennifer R (2007): The Relationship of Musical Pattern Discrimination Skill and Phonemic Awareness in Beginning Readers, I: Contributions to Music Education
 • Smith, Kathryn M. (2014): Together in Song: Building Literacy Relationships with Song-based Picture books. Language and Literacy, 3
 • Standley, Jayne M. (2008): Does Music Instruction Help Children Learn to Read? Evidence of a Meta-Analysis Update: Applications of Research in Music Education November 2008 27: 17-32,
 • Tsang, Christine D (2011), Music Training and Reading Readiness, Music Perception: An Interdisciplinary Journal
 • Walton, Patrick (2014), Using Singing and Movement to Teach Pre-reading Skills and Word Reading to Kindergarten Children : An Exploratory Study I: Language and Literacy