Sang i skolen. Hvorfor og hvordan?

I tillæg til det musikalske og sociale udbytte af undervisning i sang og musik, er der også en række andre positive effekter knyttet til netop dette område. Nora B. Kulset og Malene Bichel giver hver sit bud på, hvorfor og hvordan man bør styrke sangen i folkeskolen.

Nora B. Kulset har i Norge forsket netop i sangen i skolen, og påpeger i denne artikel, hvordan undervisning i sang og musik er med til at styrke hjernen på mange områder og lette indlæringsprocessen også i kernefag som dansk, matematik, fremmedsprog osv. Hun går blandt andet i dybden med den forskning, der kan forklare lidt om den neurologiske baggrund for, at sang og musik kan styrke indlæringen. Referencen på artiklen er: Kulset, Nora B. 2019. “Hvorfor musikk i skolen?”. I Musikk og andrespråk. Norsktilegnelse for små barn med et annet morsmål, 2. utgave, Universitetsforlaget: Oslo.

I en dansk sammenhæng har Malene Bichel i artiklen Sangen i Folkeskolen undersøgt, hvilket position sang og musikundervisningen har i den danske folkeskole. Hunb undersøger blandt andet, hvordan samfundets almindelige holdning til det musiske og æstetiske område har betydning de læringsmuligheder, eleverne har. Hun identificerer således en række myter, som dominerer diskursen, og hindrer et øget fokus på de musikalske læreprocesser. Bichel giver endvidere ideer til forskellige typer af sanglige læreprocesser, som kan være med til at gøre op med førnævnte myter.