Tre hurtige spørgsmål om børn, sang og sprog til Inge Marstal

Videncenter for sang har stillet tre spørgsmål til skandinaviske forskere, forfattere og undervisere om børn, sang og sprog. Her får du svarerne fra Inge Marstal.

Inge Marstal er professor emeritus i musikpædagogik og hørelære ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og forfatter til en lang række lærebøger, redaktør af sangbøger for både børn og voksne samt kursus- og foredragsholder.

Inge Marstal

Hvad er det mest interessante i din optik ved børn, sang og sprog?

Sang er det mest levende redskab til kommunikation, – sang knytter os sammen, skaber glæde, nærhed og tryghed. Sang er poesi, eventyr og historier, der synges. Når vi synger, sætter vi ord på livet og fortæller historier om naturen, årstiderne, højtiderne osv. Erfaringer viser at børn, der synger, har en tidligere sproglig udvikling end andre børn og udvikler større selvtillid, åbenhed, tillidsfuldhed og lydhørhed.

Gennem sang udvikles børns sprog og talestemme. Desuden kommer vejrtrækningen, fraseringen og artikulationen under kontrol. Talen bliver mere flydende og sammenhængende og den bliver mere nuanceret.

Derfor er det utrolig vigtigt, at vi som forældre og pædagoger helt fra starten af børnenes liv responderer på de første lyde – tager del i legen, synger og ’samtaler’. Sange, rim og remser udvikler et naturligt forhold til det talte sprog. Så snart bare to stavelser er sat sammen, er musikkens og det verbale sprogs udvikling i fuld gang.

Musiksprog og talesprog har på et tidligt niveau fælles rødder, fælles grundpiller, som hviler på elementer som tonehøjde, tonestyrke, tempo, rytme, betoning og pauser. Udviklingen af sansen for disse musikalske eller prosodiske grundpiller (dvs. lydegenskaber, som tonehøjde, tryk, længde, intonation og dynamik) har stor betydning for såvel den musikalske som den talesproglige udvikling, ligesom det har betydning for tilegnelsen af læse- og skriveevnen.

Den nye læreruddannelse i Danmark har fået et nyt obligatorisk fag, Dansk som andetsprog. Hvad tænker du om det i forhold til børn, sang og sprog?

Børn vil under opvæksten tilegne sig det musikalske og talte sprog, som det er omgivet af. Gennem sang, rim og remser evt. med gestik stimuleres den sproglige forståelse. Sang skaber nærhed og kontakt, og børn, der synger sammen, udvikler både venskab og et musikalsk og sprogligt fællesskab. Når vi synger sammen, ophæves alle skel, såsom alder, baggrund, kultur og etnicitet. Vi mødes om noget, der er overordnet den enkeltes ’dagsorden’, – vi synger den samme melodi, den samme tekst, på samme tid – vi trækker vejret sammen – vi ånder sammen.

Du har skrevet en del bøger. I forhold til viden om børn, sang og sprog, hvilke kan du da anbefale?

Inge Marstal: Barnet og Musikken – om betydningen af at stimulere barnets musikalske potentiale, Hans Reitzels Forlag. Desuden Ulf Jederlund: Musik og Sprog – et udvidet perspektiv på børns sprogudvikling, Århus: Modtryk.

 

Mette Thue