Hvad kan kor?

Hvad får korsangere ud af at gå til kor? Det kan du læse nyskrevne artikler om i dette tema. Baggrunden er, at Sangens Hus i samarbejde med Augustinus Fonden har taget initiativ til at igangsætte en kortlægning af dansk korliv, som det ser ud i 2020 i al sin mangfoldighed. Rapporten forelå i 2021.

Det giver Videncenter for Sang anledning til at sætte fokus på, hvad korsang kan. Det gør vi i dette tema ved at fremhæve spændende fund og resultater fra kortlægningen samt sammenholde disse med, hvad den internationale forskning siger om korsangens funktion og effekt.

Du vil derfor herunder i temaet finde artikler relateret til kortlægningen af dansk korliv samt artikler relateret til kor generelt.

/Forskning i sang
/Sang bygger bro mellem mennesker og binder os sammen

Korsang som social kapital

Sangens Hus' kortlægning af dansk korliv fra 2021 viser, at korsangere er meget dedikerede. De går til kor r...

Læs mere

/Korledelse - Børne og ungdomskor
/Sang i kultur og historie
/Sang med børn og unge
/Sang og fysiologi
/Sang og psyke

Kønsparadokset i sangkulturen

To nye danske undersøgelser slår fast, at markant flere piger end drenge synger i kor. KORLIV - Folkekirkens...

Læs mere

/Forskning i sang

Kor som musikalsk og social genre

Klassisk, gospel og pop - børnekor, folkekor og kirkekor. Hvad betyder genrerne - både de musikalske og de s...

Læs mere

/Forskning i sang

Korsang og demokrati

Stemmen har stor betydning i korsammenhænge - det giver sig selv. Men flere forskere peger på, at fællessan...

Læs mere

/Forskning i sang

Hvorfor synger vi i kor?

Hvad er det, korsangere elsker ved at gå til kor? Svarene kan strække sig lige fra den kunstneriske oplevels...

Læs mere

/Forskning i sang

Sang er godt for sindet

Flere undersøgelser viser, at deltagelse i kunstneriske og kulturelle aktiviteter kan have en positiv effekt ...

Læs mere

/Dannelse
/Evaluering
/Forskning i sang

Kortlægning af dansk korliv 2020-2021

Sangens Hus har i samarbejde med Augustinus Fonden taget initiativ til at igangsætte en kortlægning af dansk...

Læs mere

/Dannelse
/Evaluering
/Forskning i sang

Korsang inkluderer børn med særlige behov

Kan korsang have en positiv effekt på børn med særlige behov, og kan det styrke inklusion af børnene i fæ...

Læs mere

/Forskning i sang
/Sang og fysisk helbred
/Sang og psyke

Er korsang sundt?

Korsang er sjovt, det er personligt udviklende og det kan danne rammen om et harmonisk fællesskab. Men kan ko...

Læs mere

/Forskning i sang
/Sang og fysisk helbred

Korsang er godt for immunforsvaret

Blandt korsangere er det en udbredt opfattelse, at sangen ikke blot opløfter den enkelte og giver godt humør...

Læs mere

/Sang og sundhed

Litteratur om sang og sind

Vi har samlet links til artikler om sang og sind med litteraturlister, som du kan orientere dig i. Artiklerne ...

Læs mere

/Forskning i sang
/Sang i praksis
/Sang og sundhed

Artikel i Magasinet Helse om sundhedskor

Marts-nummeret 2023 af Magasinet Helse bringer en artikel af Lasse Skovgaard og Lea Wierød Borčak om sundhed...

Læs mere

/Forskning i sang
/Korledelse - Voksenkor
/Sang i kultur og historie

Tilbage til fællesskabet

Indefra og ud
Gennem hjertet under huden
Strømmer håbet ud som toner
Ud i sange, der fo...

Læs mere