Hvad kan kor?

Hvad får korsangere ud af at gå til kor? Det kan du læse nyskrevne artikler om i dette tema.

Sangens Hus har i samarbejde med Augustinus Fonden taget initiativ til at igangsætte en kortlægning af dansk korliv, som det ser ud i 2020 i al sin mangfoldighed. Rapporten forelå i 2021.

Det giver Videncenter for Sang anledning til at sætte fokus på, hvad korsang kan. Det gør vi i dette tema ved at fremhæve spændende fund og resultater fra kortlægningen samt sammenholde disse med, hvad den internationale forskning siger om korsangens funktion og effekt.

Du vil derfor herunder i temaet finde artikler relateret til kortlægningen af dansk korliv samt artikler relateret til kor generelt.

/Forskning i sang
/Ikke kategoriseret

Kor som musikalsk og social genre

Klassisk, gospel og pop - børnekor, folkekor og kirkekor. Hvad betyder genrerne - både de musikalske og de s...

Læs mere

/Forskning i sang

Korsang og demokrati

Stemmen har stor betydning i korsammenhænge - det giver sig selv. Men flere forskere peger på, at fællessan...

Læs mere

/Forskning i sang

Hvorfor synger vi i kor?

Hvad er det, korsangere elsker ved at gå til kor? Svarene kan strække sig lige fra den kunstneriske oplevels...

Læs mere

/Forskning i sang

Sang er godt for sindet

Flere undersøgelser viser, at deltagelse i kunstneriske og kulturelle aktiviteter kan have en positiv effekt ...

Læs mere

/Dannelse
/Evaluering
/Forskning i sang

Kortlægning af dansk korliv 2020-2021

Sangens Hus har i samarbejde med Augustinus Fonden taget initiativ til at igangsætte en kortlægning af dansk...

Læs mere

/Dannelse
/Evaluering
/Forskning i sang

Korsang inkluderer børn med særlige behov

Kan korsang have en positiv effekt på børn med særlige behov, og kan det styrke inklusion af børnene i fæ...

Læs mere

/Forskning i sang
/Sang og fysisk helbred
/Sang og psyke

Er korsang sundt?

Korsang er sjovt, det er personligt udviklende og det kan danne rammen om et harmonisk fællesskab. Men kan ko...

Læs mere

/Forskning i sang
/Sang og fysisk helbred

Korsang er godt for immunforsvaret

Blandt korsangere er det en udbredt opfattelse, at sangen ikke blot opløfter den enkelte og giver godt humør...

Læs mere

/Forskning i sang

Litteratur om sang og sind

Vi har samlet links til artikler om sang og sind med litteraturlister, som du kan orientere dig i. Artiklerne ...

Læs mere