Ny dansk forskning bekræfter: Sang er godt for sindet

Flere undersøgelser viser, at deltagelse i kunstneriske og kulturelle aktiviteter kan have en positiv effekt på den mentale trivsel. Det gælder ikke mindst korsang og fællessang. Nu har et helt nyt dansk studie undersøgt koret Sang for Sindet og bekræfter, at korsang er godt for det mentale helbred. Det er gode nyheder, for danskernes mentale sundhed er faldende.

Kunst og kultur styrker den mentale trivsel – især sang

Både internationale og nationale undersøgelser peger på, at deltagelse i kulturaktiviteter er godt for fysisk og mentalt helbred. En rapport fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) fra 2019 viste, at kulturaktiviteter har positiv effekt i såvel forebyggelse, håndtering og behandling af mentale udfordringer (Fancourt & Finn 2019).

Herhjemme er kulturtilbud blevet brugt aktivt til at forbedre situationen for borgere med langvarende problemer med stress, angst og depression, f.eks. i projektet Kultur på Recept. Erfaringerne fra dette projekt viste, at deltagernes trivsel blev forbedret ved at deltage i forskellige kulturelle aktiviteter som læsning, billedkunst og korsang/fællessang (Niras 2020). En af årsagerne er, at ved at deltage og fordybe sig i kulturelle aktiviteter, fjerner man fokus fra sygdom og svære tanker.

Meget tyder på, at blandt de forskellige kulturelle aktiviteter er netop sang særligt godt for personer med dårligt mentalt helbred. Siden omkring årtusindskiftet har et stigende antal forskningsstudier undersøgt effekten af sang på folk med mentale udfordringer og fundet en lang række positive virkninger. Forskning udført af engelske forskere i en canadisk kontekst viste f.eks., at korsang kan hjælpe hjemløse og marginaliserede borgere til at genvinde såvel en følelse af individuel autonomi som følelsen af samhørighed med medmennesker og omverden (Bailey & Davidson 2005).

Det hænger sammen med sangens specielle karakter af både at være et deltagende og en præsenterende kunstart (Turino 2008): Ved at synge sammen med andre, kunne de marginaliserede borgere opnå en følelse af samhørighed – og ved at optræde med sang foran et publikum, fik deltagerne en tiltrængt følelse af, at deres stemme blev hørt for en gangs skyld – både i konkret og overført forstand.

I et stort kvalitativt studie af korsang med mentalt udfordrede påviste engelske forskere, at ifølge sangernes egen opfattelse er der mangfoldige fordele for helbred og velvære ved at synge i kor. Ifølge forfatterne kan sangens særlige effekt have at gøre med, at sang i modsætning til andre musikalske aktiviteter involverer kroppen direkte – stemmen er instrumentet. Endvidere påpeger forfatterne, at sang kan hjælpe mentalt udfordrede borgere til at opnå en vigtig følelse af social inklusion – fordi det at synge er en mere håndterbar måde at være sammen på end mange andre sociale aktiviteter, der f.eks. kræver samtale (Livesey et al. 2012).

Der er blevet foretaget en række forskningsreviews, dvs. systematiske gennemgange af, hvad forskningen siger om forbindelsen mellem sang og mentalt helbred. En af disse konkluderer, at selvom der er behov for mere forskning, ser gruppesang ud til at kunne forbedre helbredsmæssig livskvalitet, herunder angst og depression (Reagon et al. 2016). Et andet review konkluderede, at der er ”pålidelig evidens” for at musik og sang har positiv effekt på voksnes velvære (Daykin 2018). Selvom dette review tog sigte på musik mere generelt, påpegede forfatterne, at den positive effekt er særlig stærk for sang. Hvorfor udmærker lige netop sang sig blandt musikalske aktiviteter? Ifølge endnu et review er det fordi sang er en let tilgængelig udtryksform: Det er forholdsvist ligetil og fordringsløst at deltage i sangaktiviteter, fordi det ikke kræver særlige kognitive evner eller specielt udstyr (Clark & Harding 2012). Så sang er, ifølge et helt fjerde review, en ”lovende social intervention” for folk med mentale helbredsudfordringer (Williams et al. 2018.).

Ny dansk forskning i sang for sindet

Et helt nyt dansk studie bekræfter nu korsangs potentiale til at forbedre mentale problemer. Folkesundhedsforsker Janne Brammer Damsgaard og psykologiprofessor Svend Brinkmann har foretaget en kvalitativ undersøgelse af koret Sang for Sindet – et kor specifikt for folk med mentale udfordringer udviklet af Den Jyske Sangskole. Det nye danske studie viste, at korsang hjalp deltagerne med at kunne udtrykke følelser, der ellers er svære at udtrykke – f.eks. komplekse, traumatiske følelser. Samtidig er sang for deltagerne en måde at vokalisere sine følelser ud blandt andre – og dermed (gen-)forbinde sig med den anden og med gruppen. Vi står lige nu i en tid med faldende mental sundhed, jævnfør Sundhedsstyrelsens nationale sundhedsprofil for 2021, så der er et stort potentiale i at orientere sig mod mere korsang og fællessang.Resultaterne viser, at korsang hjælper deltagerne på især to måder: Med at finde ind til deres individuelle ”mig” og med at forbinde sig med det kollektive ”os” (Damsgaard & Brinkmann 2022).

Lea Wierød Borčak

Omtalt litteratur

 • Bailey, Betty A. & Jane W. Davidson. 2005. “Effects of Group Singing and Performance for Marginalized and Middle-Class Singers.” Psychology of Music 33 (3): 269–303.
 • Clark, Imogen & Katherine Harding. 2012. “Psychosocial outcomes of active singing interventions for therapeutic purposes: A systematic review of the literature.” Nordic Journal of Music Therapy 21 (1): 80-98.
 • Daisy Fancourt & Saoirse Finn. 2019. “What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review.” København: WHO Regional Office for Europe (Health Evidence Network (HEN) synthesis report 67).
 • Damsgaard, Janne Brammer & Svend Brinkmann. “Me and us: Cultivating presence and mental health through choir singing.” Scandinavian Journal of Caring Sciences.
 • Daykin, Norma et al. 2017. “What works for wellbeing? A systematic review of wellbeing outcomes for music and singing in adults.” Perspectives in Public Health 138 (1): 39-46.
 • Livesey, Laetitia et al. 2012. “Benefits of Choral Singing for Social and Mental Wellbeing: Qualitative Findings from a Cross-National Survey of Choir Members.” Journal of public mental health 11 (1): 10–26.
 • 2020. Kultur på recept – Tværgående evaluering. København: Sundhedsstyrelsen.
 • Reagon, Carly et al. 2016. “A mixed-method systematic review to investigate the effect of group singing on health related quality of life.” Complementary Therapies in Medicine 27: 1-11.
 • 2022. ”Danskernes sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2021.” København: Sundhedsstyrelsen.
 • Turino, Thomas. 2008. “Music as Social Life. The Politics of Participation.” Chicago and London: The University of Chicago Press
 • Williams, Elyse et al. 2018. “A systematic review of mental health and wellbeing outcomes of group singing for adults with a mental health condition.” The European Journal of Public Health 28 (6): 1035–1042.