Hvorfor synger vi i kor?

Hvad er det, korsangere elsker ved at gå til kor? Svarene kan strække sig lige fra den kunstneriske oplevelse af at opføre smukke vokalværker for et bjergtaget publikum til trygheden og samhørigheden ved det sociale samvær til den ugentligt tilbagevendende korprøve. Sangens Hus' store undersøgelse af dansk korliv indikerer, at fællesskabsfølelsen og den sociale glæde ved at synge i kor er den herskende motivationsfaktor for danske korsangere.

Der er mange gode grunde til at synge i kor, og motivationen varierer selvfølgelig alt efter hvem man spørger, og hvilken type eller genre af kor der er tale om. I Sangens Hus’ kortlægning af dansk korliv tegner der sig et overordnet billede af, at danske korsangere lægger vægt på den glæde og følelse af fællesskab, som skabes i korsang. Endda så meget, at disse faktorer faktisk overstiger betydningen af at holde koncerter og udvikle sig musikalsk. Adspurgt hvorfor korsangerne synger i kor svarer således hele 89% ”det gør mig glad” og 63 % ”jeg kan lide det sociale fællesskab”, hvorimod f.eks. kun 15% angiver, at det at holde koncerter er en motivationsfaktor.

Det er måske ikke overraskende, at næsten 90% af dem, der synger i kor, primært gør det fordi de bliver glade af det. Og svaret udelukker langtfra, at det kan være selve musikudførelsen, der afføder glæden. Men svarudfaldet peger alligevel på en interessant tendens. Den norske sangforsker Anne Haugland Balsnes har undersøgt, hvad der motiverer korsangere, og hun opstiller et spektrum mellem to poler: på den ene side det musikalske produkt, på den anden side den sociale proces. Jo mere fokus korsangere har på at udvikle og forfine musikken, jo tættere befinder deres motivation sig på den musikalske pol. Omvendt, jo mere vægt der lægges på alle de ”ikkemusikalske” faktorer ved korsang – såsom syngningens sundhedseffekter, modvirkning af ensomhed eller bare samværet i koret – jo længere bevæger vi os mod den sociale pol.

Sangens Hus’ korundersøgelse peger på, at den sociale motivationsfaktor vejer tungt i dansk korliv. Det står med undersøgelsen klart, at korsang er så meget mere end musik; korsang giver glæde, en følelse af formål i livet og et socialt tilhørsforhold. Noget tyder endda på, at det at synge i kor kan styrke den demokratiske deltagelse i samfundet.

Lea Wierød Borčak

Omtalt litteratur:

  • Balsnes, Anne Haugland. 2014. “Choral singing as health musicking: A discussion on music, education and health”. Nordic Research in Music Education Yearbook 15: 153 – 177.

Kortlægning af dansk korliv 2020-2021 er muliggjort af Augustinus Fonden