Kor som musikalsk og social genre

Klassisk, gospel og pop - børnekor, folkekor og kirkekor. Hvad betyder genrerne - både de musikalske og de sociale - når vi synger i kor? Samtale med musikgenreforsker og lektor i musikvidenskab ved Aarhus Universitet Mads Krogh.

Sangens Hus har i 2021 i samarbejde med Augustinusfonden udarbejdet rapporten ”Kortlægning af dansk korliv”. I løbet af 2022 præsenterer Videncenter for sang en række fund og resultater fra kortlægningen og diskuterer dem i forhold til aktuel national og international viden om korsang og musik. Et af temaerne, der gennemsyrer rapporten, er genrernes betydning for korsangeres identitet og dannelse af fællesskaber. Mads Krogh har gennem mange år forsket i musikgenrers sociale og kulturelle betydning. Videncentret satte ham derfor stævne for at diskutere perspektiver på spørgsmålet om genrefællesskaber og genreskel i ”kordanmark”. Det blev til en samtale, du nu kan læse i Tidsskriftet SANG.