Stemmen

Under temaet "Stemmen" i antologien "Hjertesproget. 16 forsknings- og praksisbaserede studier af sangens egenskaber, vilkår og virkning" er der to artikler af henholdsvis Karen-Maria Baun og Susanna Eken.

I artiklen At arbejde med drengestemmer i overgang giver Karen-Maria Baun sit bud på, hvordan man håndterer den særlige udfordring, man som sanglærer står overfor, når man arbejder med drengestemmer i overgang. Hun præsenterer indsigt i både den fysiske og den psykiske proces, der kendetegner overgangen, og pointerer blandt andet, at det i forbindelse hermed er vigtigt, at sanglæreren er meget bevidst om vægtningen af funktion og æstetik, idet man af hensyn til det første i en periode måske må se stort på det sidste.

Susanna Eken konstaterer som udgangspunkt for sit bidrag Kan man synge både klassisk og rytmisk samtidig, at de før så vandtætte skotter mellem klassisk og rytmisk sang i dag synes delvist nedbrudte, hvorfor sangere nu typisk har et meget genrebredt musikkendskab. Med dette afsæt undersøger Eken om og i givet fald hvordan, man kan synge både klassisk og rytmisk musik samtidig. Hun konstaterer blandt andet, at det er væsentligt at holde sig for øje, at klassisk sang typisk er en reproducerende kunstart, mens rytmisk ofte er mere direkte producerende, og det at bevæge sig mellem de to sfærer kræver både talent, bevidsthed om sig selv som sanger samt en sund stemme.