Sangerens Identitet

Under temaet "Sangerens Identitet" i antologien "Hjertesproget. 16 forsknings- og praksisbaserede studier af sangens egenskaber, vilkår og virkning" er der to artikler af henholdsvis Tiri Bergesen Schei og Nadja Mikkelsen.

Norske Tiri Bergensen Schei indleder næste tema om “Sangerens identitet” med artiklen “Hvem er en ‘ekte’ sanger. Identitet, skam og selvdisiplinering i klassisk-, pop- og jazzsang”. Hendes artikel retter fokus mod den diskursive konstruktion af professionelle sangeres identitet. Med udgangspunkt i en foucaultsk diskursanalyse anskuer hun identitet som en vedvarende proces, og ser i forlængelse heraf nærmere på sangerens tilpasning til de normer og forventninger, der hersker i forskellige genrer – henholdsvis klassisk, pop og jazz. I sin analyse får hun således identificeret forskellige disciplinerende mekanismer, som sangeren er underlagt i sin identitetsdannelse – herunder eksempelvis selvdisciplinering og institutionernes disciplinerende magt.

I Nadja Mikkelsens bidrag På vej mod sangerens identitet – om professionelle misicalsangeres udvikling af sangeridentitet er det de professionelle musicalsangeres identitetsdannelse, som sættes under lup. Hun identificerer således tre forskellige typiske sangerprofiler – henholdsvis “Elitesportsmanden, “Con amore” og “Holdspilleren” for med udgangspunkt i disse at skitsere forskellige pædagogiske problemstillinger i forhold til på bedst mulig måde at udvikle nye musicaltalenter.