Forskning i sang

På denne side vil vi præsentere et bredt udsnit af den nyeste både danske og internationale forskning om sang. Vores interessefelt spænder vidt fra sang i kultur og historie over sangens betydning for menneskets fysiske og psykiske velbefindende til sangteknik og sang med børn. Hvis du har kommentarer eller kendskab til ny forskning om sang, eller forslag til andre områder vi bør dykke ned i, er du meget velkommen til enten at skrive en kommentar under fanebladet “Dialog om sang” eller kontakte Videncenteret direkte.

/Forskning i sang
/Sang bygger bro mellem mennesker og binder os sammen

Korsang som social kapital

Sangens Hus' kortlægning af dansk korliv fra 2021 viser, at korsangere er meget dedikerede. De går til kor r...

Læs mere

/Korledelse - Børne og ungdomskor
/Sang i kultur og historie
/Sang med børn og unge
/Sang og fysiologi
/Sang og psyke

Kønsparadokset i sangkulturen

To nye danske undersøgelser slår fast, at markant flere piger end drenge synger i kor. KORLIV - Folkekirkens...

Læs mere

/Forskning i sang

Kor som musikalsk og social genre

Klassisk, gospel og pop - børnekor, folkekor og kirkekor. Hvad betyder genrerne - både de musikalske og de s...

Læs mere

/Forskning i sang

Litteratur om teknologi

Vil du skrive opgave om sang og teknologi, så kan Videncenter for sang pege på en del ny litteratur til dig....

Læs mere

/Forskning i sang

Teknologisk medieret fællessang – et overblik

Deltagelse i fællessang og korsang er ikke længere noget, som kun kan praktiseres ved fysisk forsamling. Lig...

Læs mere

/Forskning i sang

Virtuel COVID-19-fællessang

Esther Morgan-Ellis er musikforsker fra University of North Georgia i USA, og hun foretog nogle musiketnologis...

Læs mere

/Forskning i sang

Sang og national identitet

Her finder du artikler om, hvordan sang er blevet brugt i forbindelse med konstruktion af national identitet. ...

Læs mere

/Forskning i sang

Litteratur om sang og sind

Vi har samlet links til artikler om sang og sind med litteraturlister, som du kan orientere dig i. Artiklerne ...

Læs mere

/Forskning i sang

Sang er godt for sindet

Flere undersøgelser viser, at deltagelse i kunstneriske og kulturelle aktiviteter kan have en positiv effekt ...

Læs mere

/Forskning i sang

Korsang og demokrati

Stemmen har stor betydning i korsammenhænge - det giver sig selv. Men flere forskere peger på, at fællessan...

Læs mere

/Forskning i sang

Hvorfor synger vi i kor?

Hvad er det, korsangere elsker ved at gå til kor? Svarene kan strække sig lige fra den kunstneriske oplevels...

Læs mere

/Forskning i sang

Ny sanghistorisk bog

Lektor emerita Kirsten Sass Bak har skrevet en ny sanghistorisk bog: ”Ballader, skæmt og skillingstryk - Fo...

Læs mere