Når børn synger, hva’ så? En bog der sætter fokus på børns sang og stemmebrug af Linda Vilhelmsen

Børns sang og stemmebrug præsenteres fra en anderledes indfaldsvinkel med udgangspunkt i stemmebevidsthed, det sanglige stemmeværd og associativt stemmearbejde, som belyses i et psykologisk, pædagogisk og didaktisk perspektiv med mange indfaldsvinkler herpå i praksis. Bogen sætter også fokus på kulturelle aspekter af den sanglige udfoldelse samt konsekvenserne heraf i relation til musiklæreres, læreres og pædagogers rolle som kulturformidlere og undervisere inden for området sang og stemmebrug.

SONY DSC

Linda Vilhelmsen har skrevet en bog, der retter sig mod musiklæreres, læreres og pædagogers arbejde med børns sanglige og stemmemæssige udvikling. Den henvender sig til målgrupper på lærer-/pædagogseminarier, musikkonservatorierne, børnekorsledere, musikskolelærere og andre med interesse for børns sanglige udvikling og kan læses på flere niveauer. Det kan være nysgerrigheds-/orienteringsplan, som inspiration til egen undervisningspraksis, som opslagsbog i forbindelse med forhold omkring børns sanglige udvikling og i uddannelses- og efteruddannelsessammenhænge.

Introduktionen er baseret på forfatterens og forlagets tekst.

Find “Når børn synger, hva’ så?” på bibliotek.dk

Når børn synger, hva’ så? En bog der sætter fokus på børns sang og stemmebrug. Linda Vilhelmsen. 2003. Forlaget Solo, Linda Vilhelmsen, Jystrup. 1. udgave, første oplag. ISBN 87-98191-2-3