Salmesang gennem 500 år

"Det er en almindelig erfaring, at salmesang er den vigtigste kommunikationsform i dansk kirkeliv. Vigtigere end prædikener og bibellæsning. Sådan har det været siden Reformationen for små 500 år siden, og sådan er det i dag".

Med dette citat understreger hymnolog Peter Balslev-Clausen salmesangens helt centrale betydning for reformationens gennemførelse og for folkekirkens virke i de sidste 500 år.

Artiklen nedenfor undersøger netop den rolle, som den for den danske folkekirke så karakteristiske menighedssang spillede i forbindelse med reformationens gennemførelse og i hvert af de århundrede der er gået siden.

Rigtig god læselyst.