Nu fryde sig hver kristen mand (1523)

Et eksempel på 1500-tallets salmedigtning.

Her kan du hente tekst, noder, korarrangementer og klaversats til salmen:

Nu fryde sig hver kristen mand – klaversats

Nu fryde sig hver kristen mand – melodi + akkorder

Nu fryde sig hver kristen mand – tekst + akkorder

Nu fryde sig hver kristen mand – korarrangementer

Her kan du lytte til salmen:

Nu fryde sig hver kristen mand er med helt tilbage i de førreformatoriske salmehefter fra 1529. Teksten er forfattet af Luther, hvilket i eftertiden opfattede som garant for, at salmen var bærer af den rette tro. Samtidig var det en af de salmer, som de fleste har kunnet udenad, og som derfor har været med til at definere den rette tro hos menigheden. I den tyske sangtradition står salmen som reformationens hovedsalme, fordi den afspejler Luthers erkendelse af, at forholdet mellem Gud og menneske ikke er bestemt af menneskets religiøse anstrengelser eller gode gerninger, men af Guds ultimative offer og af menneskets tro. Salmen tolkes også ofte delvist selvbiografisk, som en beskrivelse af Luthers egen vej ud af katolicismen.