Ikke salmen i sig selv

Grundtvigs sange og salmer præger i høj grad den danske fællessangstradition. Som præst gjorde Grundtvig sig en række overvejelser og salmens betydning for menigheden og for forkyndelsen.
Læs her om Grundtvigs syn på sangens og forsamlingens betydning for fællesskabet i menigheden.

N.F.S Grundtvig