Patriotisk fællesskab og national selvforståelse i sang

I denne artikel undersøger historiker Tine Damsholt, hvordan sang bidrog til udviklingen af national identitet i Danmark i 1800-tallet.
Damsholt ser både på de patriotiske sange fra begyndelsen af 1800-tallet og på højskolesangen, især som den kommer til udtryk i Højskolesangbogen. På den ene side har vi den den patriotiske tradition, der med vægt på ’vi’ og ’vores’ vil mobilisere et folk til gensidig ansvarlighed og fædrelandets forsvar. Og på den anden side den tradition for danske sange, der med udgangspunkt i et jeg’s oplevelse af landskab, sprog og fortid indskriver den enkelte i et organisk hele bestående af fædreland, historie, modersmål og folk. Et organisk hele, der kan udgøre rammen om den enkeltes selvforståelse og fællesskabet.

Læs her, om spændvidden i det, vi kalder den nationale sang.