Reformation og salmesang

Fremkomsten af den for den danske Folkekirke så karakteristiske menighedssang udgør en væsentlig del af reformationens virkningshistorie i Danmark. Derfor deltager Sangens Hus og Videncenter for sang i dette års reformationsfejring ved at sætte fokus på sangens betydning i og for reformationen og hvordan der blandt andet med baggrund i reformationen opstod en tradition for folkelig fællessang her i landet. I det følgende vil jeg give inspiration til at dykke yderligere ned i dette emne.

“Det er en almindelig erfaring, at salmesang er den vigtigste kommunikationsform i dansk kirkeliv. Vigtigere end prædikener og bibellæsning. Sådan har det været siden Reformationen for små 500 år siden, og sådan er det i dag.”
Sådan beskriver hymnolog Peter Balslev-Clausen i en kronik om salmesangens betydning i den danske folkekirke.

Det er også tydeligt, at musikken spillede en væsentlig rolle allerede på et meget tidligt tidspunkt i den lutherske reformation. Martin Luther var selv udøvende musiker og sanger og meget glad for musik, og han var helt bevidst om salmesangens enestående evne til at sprede den reformerte kristendom. I de næsten 5 århundreder, der er gået siden reformationens indførelse i Danmark, har salmesangen opretholdt sin centrale betydning for den kristne forkyndelse om end både salmesangen og forkyndelsen har ændret sig over tid. Hvis man vil vide mere om salmesangens betydning i og for reformationen og for den danske folkekirke siden da, kan man læse artiklen “Salmesang gennem 500 år” fra Videncenter for sang. Man kan også fordybe sig i reformationen og salmesangens betydning for den folkelige fællessang i artiklen Reformationens menighedssang og den folkelige fællessang her på Videncenter for sangs hjemmeside.

Artiklen ”Salmesang gennem 500 år” tager afsæt i de fem salmer, som også er helt centrale for Sangens Hus’ reformationsfejring. Denne fejring indbefatter blandt andet en stor korbegivenhed lørdag d. 28. oktober 2017. På en og samme dag vil der være en masse korkoncerter og fællessang på torve og centrale pladser. Formålet er at synliggøre korlivet, fejre vores danske sangtradition og få en masse danskere til at synge sammen – og dermed også markere reformationsjubilæet. I den anledning har vi foranlediget, at de fem udvalgte salmer er blevet arrangeret af Finn Evald, Phillip Faber og Niels Nørgaard for kor med forskellige besætninger. Disse arrangementer ligger frit tilgængelige på Videncenter for sangs hjemmeside her.

Vi har også udfærdiget undervisningsmateriale, som kan inspirere til, at salmerne inddrages i undervisningen i musik, historie, kristendom/religion og dansk i udskolingen og gymnasiet. Undervisningsmaterialet ligger også frit tilgængeligt på Videncenter for sangs hjemmeside her.

Hvis man ønsker at dykke yderligere ned i reformation og salmesang kan det desuden anbefales at slå et smut forbi den2radio. I anledning af reformationsåret har de produceret 8 radioprogrammer, som fokuserer på musikken i reformationen. De 8 radioudsendelser ligger frit tilgængelige på den2radios hjemmeside.

Rigtig god fornøjelse.

0 Kommentarer

Du kan oprette en bruger her og deltage i debatten, men du kan også skrive og kommentere anonymt

Skriv kommentarOpret kommentar