Sorrig og glæde de vandre til hobe (1681)

Et eksempel på 1600-tallets salmedigtning.

Her kan du hente tekst, noder og klaversats til salmen:
Sorrig og glæde – klaversats

Sorrig og glæde – melodi + akkorder

Sorrig og glæde – tekst + akkorder

Sorrig og glæde – korarrangementer

Her kan du lytte til salmen:

Kingos salmer repræsenterede et højdepunkt i samtidens danske lyrik, og Kingos digtning fremstår i dag som en central repræsentant for den danske baroklitteratur (ca. 1650-1720). Det komplicerede billedsprog med de mange antiteser (”Sorrig og glæde”), gentagelser, udbrud og ordspil, er underlagt en stor vilje til enhed og orden og alle barokkens virkemidler og indsigter findes i rigt mål hos Thomas Kingo.

Thomas Kingo

Thomas Kingo