Op, al den ting, som Gud har gjort (1734)

Et eksempel på 1700-tallets salmedigtning.

Her kan du hente tekst, noder og klaversats til salmen:
Op, al den ting, som Gud har gjort – klaversats

Op, al den ting, som Gud har gjort – melodi + akkorder

Op, al den ting, som Gud har gjort – tekst + akkorder

Op, al den ting, som Gud har gjort – korarrangementer

Her kan du lytte til salmen:

Salmen har sin undren over naturens mangfoldighed fælles med sin samtid, men er alligevel et opgør med oplysningstidens voksende tiltro til, at den menneskelige visdom kan lure skaberværket af. Der er kun en sandhed, som kan findes ved at betragte naturen, og det er sandheden om skaberens visdom, godhed magt osv. Desuden repræsenterer den en ny kirkelig pædagogik, hvor sansninger og erfaringer, som alle kender, bruges som afsæt til erkendelsen af Guds storhed.