Salmer i en historiedidaktisk sammenhæng

Salmer er en vigtig kilde til fortidige virkelighedsopfattelser – primært selvfølgelig hvad angår det religiøse liv. Særlig interessante er de salmer, som bed sig fast, og som man derved må antage har appelleret bredt og derfor kan siges at udtrykke typiske forestillinger, som var udbredte i samtiden, men som også har kunnet bevare en bred appel i eftertiden. Disse kan således bruges som udgangspunkt for at introducere eleverne for et felt som mentalitetshistorie, hvorved historieundervisningen kan fremstå som andet og mere end begivenhedshistorie. Ved at analysere de samtidige salmer kan man derfor få indtryk af både det brud og den kontinuitet, der lå i selve reformationen og de efterfølgende epoker – dvs. reformationens virkningshistorie.

Lær her mere om, hvorfor og hvordan den menighedssang, der opstod i forbindelse med og efter reformationen, er relevant i historieundervisningen.