Lutherrosen. Folkekirkens ungdomskor

I anledning af reformationsjubilæet har Folkekirkens Ungdomskor (FUK) udgivet Lutherrosen, der består af 17 nye salmer med nye melodier samt 25 motetter og korsatser skrevet dels over fem velkendte Luther-salmer, dels over de skriftsteder, Luther fremdrog som argument for lovsangen og musikken som en uomgængelig del af kirkens og det kristne menneskes liv.

Ligesom Luthers segl med den fembladede rose, der har givet udgivelsesprojektet navn, består Lutherrosen af fem dele:

  • Salmer med tekster og melodi
  • Melodisamling med koralsatser til salmerne
  • Ligestemmige korsatser
  • Korsatser for blandet kor
  • Essays med bidrag af projektets forfattere og komponister tillige med tre større artikler om Luthers forhold til musik, gudstjeneste og salmesang.

Se mere om FUK og Lutherrosen her