Tal rigtigt – syng godt af Lone Rørbech og Sten Høgel

Tale og sang anses ofte for at være to helt forskellige funktioner, der ikke har noget med hinanden at gøre. Det er imidlertid givet, at de to funktioner indvirker på hinanden. Behandles talestemmen forkert, vil det skade sangstemmen og omvendt. Grundfunktionen er den sammen.

Billede af bog

SONY DSC

Stemmen er menneskets naturlige udtryksmiddel, men dersom funktionen ikke plejes, indskrænkes udtryksmulighederne. Glæde virker befriende og forløsende for stemmen. Sorg har for øvrigt samme virkning. Derimod virker træthed, frustration og stress hæmmende på stemmelig udfoldelse. Stemmen afspejler vor livssituation, og mange stemmeforstyrrelser har et psykisk underlag.

Bogen Tal rigtigt – syng godt beskæftiger sig med grundfunktionen, som er den samme for tale- og sangstemmen. I de teoretiske kapitler forklares stemmens naturlige funktion: åndedrættets og holdningens betydning, stemmelæberne og deres arbejde, de øvre taleorganers indflydelse på resonans og artikulation. Efterfølgende behandles principper for stemmetræning, og bogens sidste kapitler omhandler øvelser, som er hensigtsmæssige for både tale og sang. I tillægget gennemgås de almindeligste tale- eller funktionsfejl.

Introduktionen er baseret på forfatterens og forlagets tekst.

Find “Tal- rigtigt – syng godt” på bibliotek.dk

Tal rigtigt – syng godt. Lone Rørbech og Sten Høgel. 1990. C.A. Reitzels Forlag. ISBN 87-7421-588-3