Kan man synge klassisk og rytmisk sang samtidig?

Susanna Ekens udgangspunkt for denne artikel er, at adskillelsen mellem klassisk og rytmisk sang i dag synes delvist nedbrudte, hvorfor sangere nu typisk har et meget genrebredt musikkendskab. Med dette afsæt undersøger Eken om og i givet fald hvordan, man samtidig kan synge både klassisk og rytmisk musik. Hun konstaterer blandt andet, at det er væsentligt at holde sig for øje, at klassisk sang typisk er en reproducerende kunstart, mens rytmisk ofte er mere direkte producerende, og det at bevæge sig mellem de to sfærer kræver både talent, bevidsthed om sig selv som sanger samt en sund stemme.