Stemme, krop og psyke i litteraturen

Sangere er deres eget instrument. Hvert af disse instrumenter er unikt og består af stemme, krop, psyke og sjæl - altså af hele mennesket. At lære at synge kan beskrives som at opøve en bevidsthed om hvordan kroppen bruges bedst muligt til at lave lyd og musik. Stemmen er samtidig et uhyre komplekst instrument, og for at give en forståelse hvordan det fungerer, har vi udvalgt en række forfatter, som ud fra forskellige vinkler belyser sammenhængen mellem stemme, krop og psyke.

Anne Rosing-Schow belyser i artiklen “Psyke-soma-stemme” stemmens udvikling fra spædbarnet til det voksne individ. Hun beskriver, hvordan stemmen udtrykker forholdet mellem sjæl og krop, og kommer ind på sammenhængen mellem stemmefunktion, motorik, åndedræt og følelse. Artiklen illustrerer udviklingen i fra skrig til sprog, og forklarer sammenhængen mellem lydgivningens udviklingsforløb og identitetsdannelse hos den enkelte.

Susanna Ekens beskriver i bogen “Den menneskelige stemme”
også sammenhængen mellem stemme, krop og psyke. Gennem en række case-stories belyser hun forskellige vinkler af at arbejde med udvikling af sangerens instrument, som sættes ind i et menneskeligt perspektiv.

Lone Rørbechs forklarer i bogen “Stemmebrugslære”, som er grundlaget for stemmen. Ud fra en fysiologisk tilgang redegør hun trin for trin for sangerens instrument: åndedrættet, åndedrætsmusklernes funktion og luftstrømmens styring, støttebegrebet, strubens bygning og stemmelæbernes bevægelser, de øvre taleorganer og deres betydning for lydformning og stemmeklangen.

I bogen “Tal rigtig – syng godt” forbinder Lone Rørbech sammen Sten Høgel den fysiologiske tilgang med den psykologiske. Stemmen er menneskets naturlige udtryksmiddel. Glæde virker eksempelvis befriende og forløsende for stemmen. Sorg har for øvrigt samme virkning. Derimod virker træthed, frustration og stress hæmmende på stemmelig udfoldelse. Stemmen afspejler vor livssituation, og mange stemmeforstyrrelser har et psykisk underlag. Forfatterne forklarer sammenhængen mellem krop og stemme, og mellem tale og sang.

I Viggo Forchhammers to bøger, “Taleøvelser” og “Kortfattet tale- og sangteori”, understreger han, at en forståelse for hvordan stemmen fungerer i tale og sang, kræver at man sammen holder et sprogligt, musikalsk, psykologisk og fysisk perspektiv. I begge bøger forklarer han om stemmen ud fra en fysiologisk vinkel, som sammenkædet med en psykologisk vinkel giver afsæt for et kunstnerisk udtryk.