Sangteknik på stemmens præmisser af Vagn Thordal

Forudsætningen for en sangers vedvarende succes er, at stemmen er bygget op med minutiøs hensyntagen til det meget komplicerede sangapparatur. Hver impliceret muskel og dets bevægelse giver et klangligt udslag, som kan være rigtigt eller forkert i arbejdet med åndedrættet, stemmebåndenes funktion og resonansen. Dette arbejde må have en rolig successiv udviklingsperiode, som tilgodeser hensynet til instrumentets gradvise udvikling, hvor repertoirevalg og dramatisk udvikling foregår i nøje overensstemmelse med udviklingen.

Billede af bogen

Ud fra mange års pædagogisk erfaring med stemmetræning, beskriver Vagn Thordal de vigtigste enkelt funktioner i sangprocessen. I bogen gennemgår han sangstemmens basale elementer; åndedrættet, vokalernes resonansforhold, stemmebåndenes tofasede funktion, sprogets lyde, registrering og deres samspil. Dertil beskriver han stemmetræningens arbejde og dets mål, metodik og øvelser, registerforskelle hos kvinder og mænd samt et afsnit om interpretation.

Introduktionen er baseret på forfatterens og forlagets tekst.

Find Sangteknik på stemmens præmisser

Sangteknik på stemmens præmisser. Vagn Thordal. 1984. Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums Forskning og pædagogisk udviklingsarbejde Publikation nr. 1.