Hørelærebogen for børn og unge – en integreret metodik med udgangspunkt i musikken af Inge Marstal

Hørelærebogen for børn og unge er et inspirationsmateriale for korledere, musiklærere, instrumentallærere og ensembleledere. Med udgangspunkt i sange og musikeksempler belyser bogen alle musikkens elementer og giver metodiske idéer til udvikling af musikalske færdigheder og musikalsk viden.

Billede af bogen

Bogen belyser alle musikkens elementer, præsenteret i en naturlig musikalsk progression, som overvejende tager udgangspunkt i det melodiske materiale, og som herigennem eksemplificerer, hvordan arbejdet med de øvrige musikalske elementer kan integreres.

Repertoiremæssigt er der taget udgangspunkt i folkemelodier, danske sange og uddrag fra musiklitteraturen. Hertil kommer en del kanons, som tillige giver musikalsk fylde og fremmer arbejdet med præcision, intonation, koncentration og samarbejde.

Tanken bag bogen er, at den skal fungere som idékatalog og inspirationsmateriale og indeholder praktiske idéer til, hvordan man gennem et progressivt tilrettelagt forløb kan udvikle elevernes musikalske muligheder, udvide deres musikalske horisont og samtidig introducere dem til og vække deres interesse for musiklitteratur.

Introduktionen er baseret på forfatterens og forlagets tekst.

Find Hørelærebogen på bibliotek.dk

Hørelærebogen for børn og unge – en integreret metodik med udgangspunkt i musikken. Inge Marstal 2014. 1. udgave, 1. oplag. Edition Wilhelm Hansen, København. ISBN 978-87-598-2197-8