Paraplyen. Kormetodik for børne- og ungdomskor af John Høybye

Paraplyen henvender sig til alle børnekor, til begyndere og de mere rutinerede. Det er en grundig og omfattende kormetodik, som omfatter opvarmnings- og udviklingsøvelser, der sigter mod renere intonation, større volumen, smukkere klang og varieret udtryk.

Billede af bogen

Bogen omfatter kormetodik, varierede opvarmningsøvelser, blide og effektive indfaldsveje til den første flerstemmighed, rytmiske korsange, klassiske korsange i ny udformning, tips og idéer og inspiration.

I Paraplyen anvendes fire principper: MiFaSo, Zig Zag, Papegøje-, veksel-, ekkosang og omkvædsflerstemmighed. For børnenes skyld bør man lære det, og erfaringen viser, at det kan gøres på kort tid. Brug det store spejl, øv dig på familiemedlemmer og naboer eller endnu bedre: skærp din forestillingsevne og dit indre øre ved at arbejde med det imaginære kor, du har placeret på et antal tomme stole.

I teoriafsnittet gives der mange forslag til arbejdsformer og fremgangsmåder i arbejdet med børne- og ungdomskor. Bogen omfatter også form-forslag, der viser, hvordan man med en kombination og få enkle virkemidler kan nå frem til en velklingende og velfungerende korsats.

Introduktionen er baseret på forfatterens og forlagets tekst.

Find “Paraplyen”  her på biblioteket.

Paraplyen omfatter tre bøger: En som omfatter hele materialet for korlederen og to hæfter for korsangere indeholdende korsatser, spillesats, formskema og tekst samt CD med indspilning af hovedparten af materialet.

Paraplyen sammenfatter, uddyber og videreudvikler de korpædagogiske metoder, der er beskrevet i Ost i nat, Zig Zag og Papegøjebogen.

Paraplyen. Kormetodik for børne- og ungdomskor. John Høybye. 1991. Dansk Sang B-Serien. ISBN 87-7761-007-5 059 4