Korkunst

Korkunst er en bog om sang, korarbejde og kommunikation rette mod dirigenter. Den kan bruges som lærebog i kordidaktik, som inspiration for dirigenter og til fordybelse for korsangere. Bogen handler ikke om at dirigere men om at være dirigent. Målet med bogen er at vise, hvor mangfoldigt dirigentfaget er og hvor mange indfaldsvinkler det kan have, og de valg en dirigent er nødt til at tage.

Bogen henvender sig til studerende, uddannede dirigenter, ufaglærte dirigenter og amatørsangere. Første del af bogen handler om sang, stemmebrug og koropvarmning. Første del afsluttes med et afsnit om forskellige kortyper. Anden del handler om dirigentens arbejde, indstudering, intonation, dirigenter og orkesteret, planlægning og om at dirigere. Sidste del handler om kommunikation med fokus på sangen i mennesket, om at være i balance og om korets indre liv.

 Introduktionen er baseret på forfatterens og forlagets tekst.

Find Korkunst på bibliotek.dk

Korkunst. En bog for dirigenter om sang, korarbeid og kommunikasjon. Tone Bianca Dahl. Cantando Musikkforlag AS 2002. ISMN M2612-1011-0