Spirekor – Kormetodik af Jytte Lundbak, Lotte Smith-Petersen og Kristine Vad

Spirekor – Kormetodik tager afsæt i sang, hørelære og gudstjenestelære samt planlægning af korprøver. Bogen kan bruges til systematisk læring for studerende eller til inspiration for erfarne korledere. Bogen kan benyttes uden særlige musikfaglige forkundskaber og henvender sig også til andre faggrupper, der arbejder med sang for børn i 6-8 års alderen.

Billede af bogen

Spirekor – Kormetodik henvender sig specifikt til korledere, som arbejder inden for folkekirken, men alle, der arbejder med spirekor vil kunne finde stor inspiration i bogen.

Bogen er opdelt i to dele. Første del omhandler: introduktion til spirekor, barnestemmen, hørelære, læring, korlederens rolle. I anden del gives der anvisninger på, hvordan man kan arbejde med salmer og korsatser.

Introduktionen er baseret på forfatterens og forlagets tekst.

Køb “Spirekor- Kormetodik” eller find “Spirekor- Kormetodik” på bibliotek.dk

Spirekor – Kormetodik. Sang, hørelære og gudstjenestelære med udgangspunkt i FUKs læreplaner. Jytte Lundbak, Lotte Smith-Petersen og Kristine Vad. 2010, Dansk Sang, Folkeskolens Musiklærerforening. B-959 ISBN 978-87-7612-581-3