Børnekorledelse

Børn elsker at synge og fortælle historier. Men hvordan stimuleres børns glæde ved at synge, så de bliver ved med at synge? Og hvordan opbygger man bedst et børnekor?

Sangglæde

Der er mange veje til at bygge et godt børnekor. Men for alle metoder gælder det tilsyneladende, er sangglæden det centrale, som skal stimuleres, mens børnene lærer at synge, læse noder og lave musik. John Høybye skriver eksempelvis, at børnekor skal starte med en glad sang af en karakter, som siger børn noget. Han beskriver ”papegøje-metoden”, som en uundværligt metode i korsammenhæng. Børnene synger efter en forsanger, og laver gentagelser, ekko eller svar. Udgangspunktet er leg med toner, som kan bruges som afsæt til de første flerstemmige satser. Sammen med Einar Kamp i bogen ”Ost i nat” viser han desuden enkle metoder til at arbejde med børnekor og flerstemmige satser.

Inge Marstals og Margrete Enevolds bog “Vejviser til børnekor” er en vejledning til det allerførste arbejde med børnekor. Bogen omfatter introduktion til, hvordan man kommer i gang som børnekorsleder og giver konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med en sats gennem 5-6 korprøver samt forslag til tilrettelæggelse af korprøven.

Mere inspiration er der at hente hos Pia Boysen og Margrethe Enevold, der i deres serie på fire bøger ”Børnekor med poesi og bevægelse” introducerer en række anvendelige redskaber i arbejdet med børnekor. De giver blandt andet  gode idéer til hvordan korlederen kan styrke sangglæde, også når børnene skal lære flerstemmige satser. Bøgerne kan anvendes som håndbøger, hvori den travle korleder kan finde repertoire og metoder til opvarmning og arbejdet med koret. Første bind handler om kanons og sanglege. I bind 2 introducerer Boysen og Enevold solmisation og håndtegn. Det er en metode, som korlederen kan bruge til at balancere sangglæde med indstudering af flerstemmige satser. I tredje bind fortæller de om opbygning af korets som instrument, mens de i sidste bind tager afsæt i musikken, og giver forslag til indstudering, solmisation, sang og bevægelser.

Læs mere om sangglæde og arbejdet med kor under temaet ”Korledelse”.