Sangen Genforener 2020

2020 er genforeningens år. Det er 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark, efter at området i 1864 kom under tysk overherredømme.
Det markeres landet over - også her ved Videncenter for sang og Sangens Hus med projektet "Sangen Genforener 2020”.
Projektet udspriger af det faktum, at sangen har spillet og stadig spiller en stor rolle i Sønderjylland - både i tiden før og efter genforeningen. Fællessangstraditionen, som opstod i sidste halvdel ag 1800-tallet, er et væsentligt element i dansk kulturarv og viser, hvordan sangen har en helt unik evne til at skabe fællesskab og knytte bånd mellem mennesker.

Sangen genforener 2020 består først og fremmest af en overordnet grundfortælling om sangen betydning før, under og efter genforeningen i 1920. Med afsæt i denne har vi udviklet undervisningsmateriale, holder skolekoncerter og foredragskoncerter over hele landet og den 6. juni 2020 invitere vi til en stor Sangerfest på Skamlingsbanken ved Kolding.

Elsemarie Dam-Jensen er museumsinspektør på Museum Sønderjylland og specialist i Sønderjyllands musikhistorie. Hun har udarbejdet en grundfortælling om sangens rolle i tiden før under og efter genforeningen samt en en liste med de 26 vigtigste sange fra perioden.
Dam-Jensen understreger, at det har en samlende effekt på mennesker at synge sammen - fx som tilfældet her både når et folk kommer under politisk pres, og når dette pres hæves igen. Og lige præcis her ligger en af sangens store styrker i forbindelse med genforeningen. Hvor den i perioden før genforeningen blev brugt som en trøst og en ventil for frustration for de dansksindede under tysk styre, blev den i endnu større grad brugt som udtryk for glæde og lettelse under genforeningsfesterne og i tiden efter. Sangene styrkede fællesskabet ,og var som oftest tidstypiske med nationalromantisk karakter, omhandlende landskabet, sproget og Danmark.

Det er kendetegnene for perioden, at nationalstaten står som ideal.. Lars Damkjær, lektor på Sønderborg Statsskole, har til Sangen Genforener 2020 udarbejdet et undervisningsmateriale til brug på ungdomsuddannelser. I materialet, der går til emnet fra en samfundsmæssig og historisk vinkel, sættes der en ramme for at tænke de kulturelle problematikker med. Hvor det at opretholde pligter til en stat, altså det at overholde love, lige vilkår, rettigheder osv., kan imødekommes med at vælge det til, så er det langt sværere at ændre på kulturelle træk, såsom sprog, traditioner og skikke. Og netop her kan findes en nøgle til at forstå sangens rolle under genforeningen. Damkjær peger på, at vi i dag umiddelbart ikke tænker over vores nationale identitet. Den er der bare som noget indlejret, og nogle ville sikkert påstå, at den er uden betydning. Særligt for perioden omkring genforeningen er dog, at de stærke sangtraditioner vidner om, at det er vigtigt at høre til et sted. Helst det sted, hvor man genkender sit sprog, sin kultur og sine omgivelser. Genforeningen er en tilkendegivelse af at høre til et sted og samtidig en anerkendelse af, at vi er forskellige sammen - erkendelser, som vi sagtens kan bruge som perspektiv på vores tilværelse idag.

Videncenter for Sang har derudover udarbejdet et undervisningsmateriale til udskolingen med fokus på faget dansk med en kreativ vinkel. Her handler det om sangen ”Det haver så nyligen regnet”, som eleverne arbejder med at forstå og analysere for på den måde at opnå forståelse for tyngden af sproget og det symbolske, som ikke bliver sagt. Endvidere forholder eleverne sig til, hvordan man bruger en sang som et værktøj under f.eks. oprør eller forløsning. Undervisningsmaterialet er klar til brug og henvender sig til 7.-9. kl.

Som en del af projektet tilbyder Sangen Genforener 2020 også foredrags- og fællessangskoncerter om perioden med forskellige ensembler og de lokale sangkraftcentre. Den danske salmeduo udbyder sammen med Karen Hanne Munk foredragskoncerten ”Du skønne land”, hvor de præsenterer grænselandets sange og salmer i et nyt lys. Trioen Zenobia samarbejder med tidligere nævnte Else-Marie Dam Jensen, som fortæller om periodens sange. Her vil det både være gruppens egne fortolkninger af sange fra perioden og fællessange. Den tredje foredragskoncert udbydes af bibliotekar og historiker Claus Jacobsen, der fortæller om baggrunden for dette kapitel i Danmarkshistorien. Sammen med musikerne Martin Schack på klaver og kontrabassisten Jesper Hindø vil historien fortælles med ”jazzificerede fortolkninger af nogle af de sange, der har været medvirkende til en ny dansk identitetsfølelse efter nederlaget til prøjserne i 1864”.

Læs mere om grundfortællingen, undervisningsmateriale til ungdomsuddannelser og udskolingen eller foredragskoncerter og booking på Videncenter for Sangs hjemmeside.