Sangen genforener 2020

/Forskning i sang
/Sang i kultur og historie
/Sangen genforener 2020

Den store Vaar

Ingen tvivl om, at vi lever i en historisk tid. I foråret 2020 kan vi markere 100-året for genforeningen, me...

Læs mere

8: Slumrer sødt i Slesvigs jord

/Sangen genforener 2020
/Sønderjyske sange

I slutningen af august 1850 afholdt man en stor koncert på Rosenborg eksercerplads til fordel for de efterlad...

Læs mere

/Sangen genforener 2020
/Sønderjyske sange

6: Kongernes Konge & I natten klam og kold

Når faldne danske soldater i dag flyves hjem, er det Kongernes Konge, som bliver spillet, når kisten bæres ...

Læs mere

5: Påskeklokken kimed mildt

/Sangen genforener 2020
/Sønderjyske sange

Carl Plougs nederlagsdigt ”Påskeklokken kimed mildt” blev skrevet i maj 1848 til melodien af den færøsk...

Læs mere

4: Dengang jeg drog afsted

/Sangen genforener 2020
/Sønderjyske sange

Før der var noget, der hed radio, tv og youtube, kunne en sang sagtens blive et stort hit i befolkningen! Og ...

Læs mere

/Sangen genforener 2020

Historierne bag de sønderjyske sange – om krig, håb og genforening

Fra de store sangerfester i Slesvig i 1840’erne over Treårskrigen og nederlaget i 1864 til Genforeningen i ...

Læs mere

/Sangen genforener 2020
/Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale til udskolingen

Gratis undervisningsmateriale til faget dansk med en musisk/kreativ vinkel i udskolingen med fokus på sangtra...

Læs mere

/Sangen genforener 2020

Grundfortællingen om sange og sangtradition i Sønderjylland

Med særlig vægt på genforeningen har museumsinspektør ved Museum Sønderjylland, foredragsholder og cand.m...

Læs mere

/Foredragskoncerter
/Sangen genforener 2020

“Du skønne land” Foredragskoncert om fællessang og Genforeningen – med Den Danske Salmeduo og Karen Hanne Munk

Den Danske Salmeduo: "Du skønne land"

Nyt koncertprogram i anledning af genforeningsjubilæet<...

Læs mere

/Foredragskoncerter
/Sangen genforener 2020

Foredragskoncert: Sangens betydning for Genforeningen

Foredragskoncert om sang og genforening
- med Elsemarie Dam-Jensen og Zenobia....

Læs mere

/Foredragskoncerter
/Sangen genforener 2020

Foredragskoncert: Fødslen af den danske sangkultur

Fødslen af den danske sangkultur – en fortælling i ord, musik og billeder.
...

Læs mere

/Sangen genforener 2020
/Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale til ungdomsuddannelser

Her finder du undervisningsmateriale om genforeningen til ungdomsuddannelser til brug i Historie, Samfundsfag ...

Læs mere