Kvinder synger - rødstrømpernes sangbog

Dette indlæg om ”Kvinder Synger” er det første i en ny serie her på sangbloggen om de sangbøger, som har formet os som både individer og fællesskab. Hvert indlæg i serien vil omhandle en interessant sangbog fra en større samling, som Videncenter for sang har modtaget.

"Kvinder synger" er udgivet i 1977 af Rødstrømpebevægelsen og indeholder en række sange for, om og af kvinder.

”Sange har altid været et våben i hænderne på de undertrykte, og sådan har det også været for os…. Nu tør vi spille, synge og digte selv. VI SKRIVER VORES EGEN HISTORIE”

Sådan står der i indledningen til Rødstrømpebevægelsens sangbog ”Kvinder Synger”. Det er tydeligt, at for bogens udgivere er sang ikke bare er hyggeligt tidsfordriv. Kvindesange anses som helt essentielle i rødstrømpebevægelsens kamp for lige rettigheder for mænd og kvinder. Derfor er sangbogen selvfølgelig meget præget af Rødstrømpebevægelsens ideologi og har et klart brugsaspekt: for rødstrømperne udgør den et våben i kampen mod kvindeundertrykkelsen.

Hanne Møller peger i sin artikel om ”Kvindesange” (1980) på, hvordan ”sangene hele tiden [har] spillet en stor rolle, først og fremmest som mobiliserende kraftopladning. Det er imidlertid først nu – en 7-8 år efter bevægelsens start – at der er ved at blive udviklet et bredt miljø omkring kvindemusikken, som også fungerer udadtil i en større offentlighed.” Sangene har altså en betydning indad i forhold til at synge kvindebevægelsen sammen om et fælles ideologisk grundlag samtidig med, at de eksternt kan bruges direkte til at markere modstand mod kvindeundertrykkelse.

Centrale temaer i “Kvinder Synger”

Som det er tilfældet i de fleste sangbøger er sangene emneopdelte – i ”Kvinder synger” under 7 interessante samlende overskrifter som eksempelvis ”Sammenhold i dansen gir styrke og mod”, ”Vi synger vores egne sange”, ”Vi kræver arbejde til kvinderne” og ”Ingen skal være objekt eller træl”.

“Metalpigernes Sang” om kvindernes vilkår i jern- og metalindustrien

På tværs af emnerne kredser sangene om kvindelivet i alt fra meget abstrakte overordnede (klasse-)strukturer vedrørende arbejdsliv og økonomi til det helt nære og personlige som fx menstruation. Men netop qua sangbogens ideologisk fundament er det personlige ikke udelukkende privat men også i høj grad politisk. Derfor har eksempelvis sangen Vampyren om menstruation også et klart politisk budskab: Som der står i præsentationen udgør sangen en ”protest mod tamponindustriens udnyttelse af kvinden. Vi kvinder mensturerer i gennemsnit seks år af vores liv. Vi vil have uskadelige beskyttelsesmidler, og de skal være gratis og gode”

Illustration til sangen “Vampyren” om menstruation

Kvinder Synger er på den måde i høj grad barn af sin tid og af Rødstrømpebevægelsens virke i 1970’erne. Sangbogen giver derfor et unikt indblik i den virkelighed, som sangbogens brugere var en del af.

Litteraturliste:

Møller, H. (1980). Kvindesange. K&K – Kultur Og Klasse10(39), 113-127.

0 Kommentarer

Du kan oprette en bruger her og deltage i debatten, men du kan også skrive og kommentere anonymt

Skriv kommentarOpret kommentar