Skandinavisk sang – Teleskopet, osteklokken og balancevippen

At fællessangens popularitet herhjemme har taget et gevaldigt kvantespring under Corona-nedlukningen, er nok gået de færreste næser forbi. Men hvordan står det til med fællessangen i vores skandinaviske nabolande? En sangbogsanalyse giver et indblik i den selvopfattelse, fællesskabsforståelse og det sproglige ståsted, der kan spores i tre skandinaviske sangbøger. Tredje artikel handler om, hvad de udenlandske sange fortæller om fællesskabsforståelsen i Norge, Sverige og Danmark.

Skandinavisk sang – Fællesskabets konturer

At fællessangens popularitet herhjemme har taget et gevaldigt kvantespring under Corona-nedlukningen, er nok gået de færreste næser forbi. Men hvordan står det til med fællessangen i vores skandinaviske nabolande? En sangbogsanalyse giver et indblik i den selvopfattelse, fællesskabsforståelse og det sproglige ståsted, der kan spores i tre skandinaviske sangbøger. Anden artikel handler om, hvad kategoriinddelingerne i sangbøgerne fortæller om fællesskabsforståelsen i Norge, Sverige og Danmark.

Skandinavisk sang – Den nationale selvopfattelse

At fællessangens popularitet herhjemme har taget et gevaldigt kvantespring under Corona-nedlukningen, er nok gået de færreste næser forbi. Men hvordan står det til med fællessangen i vores skandinaviske nabolande? En sangbogsanalyse giver et indblik i den selvopfattelse, fællesskabsforståelse og det sproglige ståsted, der kan spores i tre skandinaviske sangbøger. Første artikel handler om, hvad nationalsangenes antal og alder fortæller om den kollektive selvopfattelse i Norge, Sverige og Danmark.

Hvad former børns musiksmag? Et indblik i to undersøgelser om yndlingssange

Ny forskning spørger, hvad barnets yndlingssang er. Analyserne afslører, hvad vores musikalske smagsdomme er formet af. Cand.mag. i Litteraturhistorie Emma Berggreen Andersen skriver her om de vigtigste og mest iøjnefaldende resultater fra to internationale undersøgelser.

Online-kor i en corona-tid

Signe Marie Svennum er cand. mag i musikvidenskab og korleder for koret Samklang. I dette essay reflekterer hun over muligheder og begrænsninger der ligger i at afholde online-korprøver.

Kvinder synger - rødstrømpernes sangbog

Dette indlæg om ”Kvinder Synger” er det første i en ny serie her på sangbloggen om de sangbøger, som har formet os som både individer og fællesskab. Hvert indlæg i serien vil omhandle en interessant sangbog fra en større samling, som Videncenter for sang har modtaget.

"Kvinder synger" er udgivet i 1977 af Rødstrømpebevægelsen og indeholder en række sange for, om og af kvinder.

Fællessang er mere end spejling

Lea Wierød Borčak er postdoc i fællessang ved Aarhus Universitet og Linné Universitet i Sverige.

Sangdebatten blander æbler og pærer

Med dette indlæg om sangdebatten, der blander æbler og pærer, starter ph.d. og nuværende postdoc ved Aarhus Universitet og Linnéuniverstetet i Sverige Lea Wierød Borčak op som gæsteblogger her på siden. Lea forsker i fællessang som udtryksform og vil her blogge om sin forskning.

Toksværd-forsøget - hvad er det?

Tilbage i slutningen af 1970'erne gik undertegnede, Jens Due, på musikkursus på Danmarks Lærerhøjskole med undertegnede Palle Jespersen som hovedlærer. Vi kendte hinanden fra Vordingborg Stats Seminarium, hvor samme Palle var linjefagslærer for den lærerstuderende Jens.
Der var på kurset udbredt utilfredshed med folkeskolens musikundervisning. Der var for få lektioner, og indholdet var for ustruktureret og den faglige standard for dårlig. På musikkurset blev der undervist i praksis og pædagogik i overensstemmelse med den ungarske komponist og musikpædagog Zoltan Kodály's ideer.
Det var derfor ikke mærkeligt, at der opstod et ønske om at forbedre folkeskolens musikundervisning på flere måder. Flere timer, bedre struktureret undervisningsindhold og ny læseplan. Det skulle vise sig at være sværere end vi havde troet. Vore planer var ambitiøse. Vi ville etablere musikklasser efter ungarsk forbillede.

Akkompagnement i liedgenren - Opførelsespraksis gennem tiden

Julie Brorsen Smidt er nyuddannet pianist, der har specialiseret sig i akkompagnement. Her på bloggen skriver hun om relationen mellem sanger og pianist, og hvordan denne relation har udviklet sig gennem tiden.

Akkompagnement i liedgenren - Sangerens og pianistens rolle

Julie Brorsen Smidt er nyuddannet pianist, der har specialiseret sig i akkompagnement. Her på bloggen skriver hun om relationen mellem sanger og pianist, og hvordan denne relation har udviklet sig gennem tiden.