”Stemmer bygger bro” – en podcast om hvorfor sang gør os lykkelige

Hvad sker der, når vi synger? Videnskabelige undersøgelser viser, hvordan fællessang gør os både gladere, lykkeligere og sundere. Sang binder os sammen, skaber fællesskab og kan ligefrem skabe samfundsmæssig forandring. I denne podcast møder vi folk i alle aldre, der synger – i børnehaven, i skolen, på arbejdspladsen, med vennerne og på plejehjemmet. Og vi får eksperter til at forklare, hvad det betyder for os som mennesker at synge.

Sangdebatten blander æbler og pærer

Med dette indlæg om sangdebatten, der blander æbler og pærer, starter ph.d. og nuværende postdoc ved Aarhus Universitet og Linnéuniverstetet i Sverige Lea Wierød Borčak op som gæsteblogger her på siden. Lea forsker i fællessang som udtryksform og vil her blogge om sin forskning.

Toksværd-forsøget - hvad er det?

Tilbage i slutningen af 1970'erne gik undertegnede, Jens Due, på musikkursus på Danmarks Lærerhøjskole med undertegnede Palle Jespersen som hovedlærer. Vi kendte hinanden fra Vordingborg Stats Seminarium, hvor samme Palle var linjefagslærer for den lærerstuderende Jens.
Der var på kurset udbredt utilfredshed med folkeskolens musikundervisning. Der var for få lektioner, og indholdet var for ustruktureret og den faglige standard for dårlig. På musikkurset blev der undervist i praksis og pædagogik i overensstemmelse med den ungarske komponist og musikpædagog Zoltan Kodály's ideer.
Det var derfor ikke mærkeligt, at der opstod et ønske om at forbedre folkeskolens musikundervisning på flere måder. Flere timer, bedre struktureret undervisningsindhold og ny læseplan. Det skulle vise sig at være sværere end vi havde troet. Vore planer var ambitiøse. Vi ville etablere musikklasser efter ungarsk forbillede.

Akkompagnement i liedgenren - Opførelsespraksis gennem tiden

Julie Brorsen Smidt er nyuddannet pianist, der har specialiseret sig i akkompagnement. Her på bloggen skriver hun om relationen mellem sanger og pianist, og hvordan denne relation har udviklet sig gennem tiden.

Akkompagnement i liedgenren - Sangerens og pianistens rolle

Julie Brorsen Smidt er nyuddannet pianist, der har specialiseret sig i akkompagnement. Her på bloggen skriver hun om relationen mellem sanger og pianist, og hvordan denne relation har udviklet sig gennem tiden.

Sprog, Musik og Bevægelse

Helge Teglgård er ny blogger på Videncenter for Sang. Som indehaver af enmandsvirksomheden Taleboblen bruger han sin baggrund som musiker, musik- og talepædagog til at udvikle sproget hos en meget forskelligartet klientgruppe. Helge har indvilliget i at skrive en serie blogindlæg her til siden, som kommer til at handle om hans arbejde med at styrke sproget hos især børn via sang og musik. Det første indlæg kan læses her.

Reformation og salmesang

Fremkomsten af den for den danske Folkekirke så karakteristiske menighedssang udgør en væsentlig del af reformationens virkningshistorie i Danmark. Derfor deltager Sangens Hus og Videncenter for sang i dette års reformationsfejring ved at sætte fokus på sangens betydning i og for reformationen og hvordan der blandt andet med baggrund i reformationen opstod en tradition for folkelig fællessang her i landet. I det følgende vil jeg give inspiration til at dykke yderligere ned i dette emne.

Bag om ”Schlagt sie tot!” – en ny opera af komponist Bo Holten

”Schlagt sie tot!” eller ”dræb dem!” er titlen på Bo Holtens opera i to akter om Martin Luther. Udsagnet i titlen refererer til Martin Luthers ikoniske udtalelse, da han konfronteres med de mulige konsekvenser af et bondeoprør, som han først har støttet, men som senere for ham at se hvirvler ud af kontrol. I det følgende kan du få indblik i Bo Holtens overvejelser bag og processen omkring tilblivelsen af operaen.

Hvordan former stemmen oplevelsen af en sang?

Hvad betyder stemmens karakter for vores oplevelse af en sang? Hvad er det, der gør en stemme til noget særligt? Hvad er det for nogle egenskaber, der gør, at stemmen kan gøre så stort indtryk på os, at den er dét, vi husker bedst fra en sang?

Det er disse og mange andre spørgsmål, som har motiveret Kirsten Drejer Lønbæk til at undersøge stemmen som lydligt fænomen, og som en væsentlig bærer af en sangs betydning, der har afgørende betydning for lytterens oplevelse. Resultatet af denne undersøgelse er en række spændende betragtninger om stemmen, som dette blogindlæg giver et indblik i.

Hvad gør man, når voksne synger falsk?

Jeg har gennem mange års virke som sanglærer mødt rigtigt mange voksne, der har sunget falsk, men som gerne har villet synge rent. Jeg har kunnet hjælpe en del af dem, men samtidigt undret mig over, at det ikke lykkedes at hjælpe alle til at synge rent. Da der ikke har været meget hjælp at finde i litteraturen, har jeg med udviklingsprojektet ”Hvad gør man, når voksne synger falsk?” forsøgt at givet mit svar på spørgsmålet og jeg håber det vil kunne hjælpe og inspirere andre.

Det sårbare instrument

Hvilke læringsbarrierer opstår typisk i forbindelse med sangundervisning, og hvordan påvirker disse det samlede undervisningsrum? Nanna Lykke Kaagaard har skrevet speciale om sangpædagogik og kobler på en spændende måde læringsteori – bl.a. om forskellige typer læringsbarrierer – til sin undersøgelse af det sangpædagogiske felt. I dette blogindlæg retter hun fokus mod sangpædagogikkens særlige karakteristika og hvilke læringsbarrierer, der typisk er på spil inden for det sangpædagogiske felt.

Det motiverede kor

Står du selv med et umotiveret kor indimellem eller søger du blot inspiration til at motivere dit kor endnu mere, har jeg her samlet mine 4 bedste motivér-dit-kor-råd