Kortfattet tale- og sangteori af Viggo Forchhammer

Tale og sang kan betragtes fra et sprogligt, musikalsk, psykologisk og fysisk udgangspunkt. Først når man sammenholder alle disse synspunkter, bliver man fuldt ud i stand til at forstå og vurdere, hvad der sker under tale og sang.

I denne bog fra 1943 beskriver og forklarer Viggo Forchhammer, der var lektor i tale og sang ved Københavns Universitet, fhv. talelærer ved Det Kgl. Teaters Elevskole og sanglærer ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, i et enkelt og præcist sprog, hvad der foregår, når stemmen bruges til tale og sang. Bogen tilhører dansk kernelitteratur om stemmebrug og kan give en indsigt til korledere, sangere og sangpædagoger.

Billed af bog

Viggo Forchhammer forklarer om tale og sang fra disse vinkler: lydlære, anatomi, åndedrættet, stemmefrembringelse, resonansfrembringelse, stemmetonens egenskaber, sproglydene, vokaler, konsonanter, diktion og forholdet mellem digt og musik i sang. Forchhammer relaterer hvert kapitels tema til tale og sang i praksis og giver beskrivelser fx om artikulation: ”Da de enkeltes individers mundbygning er meget forskellig, må man tage individuelle hensyn ved artikulation.” Eller når han forklarer om den kunstneriske fremførelse: ”ved oplæsning, recitation og sang gælder det i øvrigt som hovedregel, at man skal foredrage den foreliggende tekst, som den umiddelbart fødtes i ens eget sind”. Forchhammer konkluderer i bogen: ”Målet med al stemmedannelse må være det af fjerne alle hindringer og udvikle alle muligheder for, at stemme og sprog kan blive et umiddelbart, levende udtryk for vor tanke og følelse.”

Introduktionen er baseret på forfatterens og forlagets tekst.

Find “Kortfattet tale- og sangteori” på bibliotek.dk