Stemmens funktioner og fejlfunktioner af Egil Forchhammer

Når stemmen fungerer uhensigtsmæssigt skyldes det, at den simpelthen ikke kan fungere hensigtsmæssigt. Stemmefunktionen består i en koordination af rigtig mange delfunktioner, der hver for sig har sin betydning for helheden. Glipper enkelte led, virker det forstyrrende på hele funktions-komplekset: Stemmen er slået ud af balance, og er dermed ud af stand til at præstere det man ønsker af den.

Billede af bogen

Stemmens funktioner og fejlfunktioner af Egil Forchhammer. Dr.phil. Egil Forchhammer beskæftigede sig i me-re end 45 år sig med stemmeproblemer, og stod som talepædagog for behandlingen af flere tusinde patienter med stemmelidelser. Derudover har han som lektor i tale- og sangteori ved Københavns Universitet og lektor i logopædi ved Danmarks Lærerhøjskole arbejdet med stemmedannelse og behandling af stemmelidelser.

Bogen er erfaringsbaseret, og belyser en lang række emner om stemmepædagogik; åndedræt, strubens funktion, resonans, stemmens funktionsfejl, pædagogiske mål og behandlingsteknik, organisk betingede stemme-forandringer og noget om sang.

Introduktionen er baseret på forfatterens og forlagets tekst.

Find stemmens funktioner og fejlfunktioner

Stemmens funktioner og fejlfunktioner. Egil Forchhammer. 1974. Munksgaard, Copenhagen. ISBN 87 16 01575 4.