Stemmebrugslære af Lone Rørbech

Stemmens anatomi og fysiologi er svært stof, men meget fascinerende. Det er utroligt, hvad vi kan med vores stemme, men hvordan gør vi det? Bogen henvender sig til alle, der har brug for en grundviden om stemmen. Den giver svar på, hvordan stemmeapparatet er bygget, og hvordan det fungerer.

Billede af bogen

Stemmebrugslære er en bog om stemmens funktion. Den gennemgår stemmens anatomi og fysiologi og forklarer, hvordan det lader sig gøre at forme lyd, at tale og synge – en proces hvor både struben, åndedrættet, de øvre taleorganer, hjernen og øret indgår.

Lone Rørbech gør rede for de vanskelige mekanismer i klar og koncentreret form: åndedrættet, åndedrætsmusklernes funktion og luftstrømmens styring, støttebegrebet, strubens bygning og stemmelæbernes bevægelser, de øvre taleorganer og deres betydning for lydformning og stemmeklangen m.m.

Bogen beskæftiger sig med den normale stemme, ikke med stemmesygdomme eller tale- og hørevanskeligheder. Den indeholder heller ikke noget øvelsesmateriale. Det drejer sig om at kende instrumentet, ikke at kunne reparere det eller spille på det.

Introduktionen er baseret på forfatterens og forlagets tekst.

Stemmebrugslære. Lone Rørbech. 2009. Special-pædagogisk forlag. 5. udgave 1. oplag. ISBN 978 87 7607 512 5