Sang – en vej til et bedre liv?

Under temaet "Effekten af sang" i antologien "Hjertesproget. 16 forsknings- og praksisbaserede studier af sangens egenskaber, vilkår og virkning" er der fire artikler af henholdsvis Stephen Clift, Anne H. Balsnes, Helle Nerup og Marit Bach Green og Susanne Jørgensen.

Stephen Clift og hans kolleger fra Sidney De Haan Research Centre for Arts and Health ved Canterbury Christ Church University har i flere år gjort sig bemærkede som førende inden for forskning i de afledte sundhedsmæssige effekter af kulturelle tilbud – specielt med fokus på korsang. I sin artikel Work of the Sidney De Haan Research Centre for Arts and Healthpræsenterer Clift således nogle af de væsentligste resultater af denne forskning dels hvad angår sangs betydning for velbefindende hos korsangere generelt og dels sangens positive effekter for smallere målgrupper som ældre, deprimerede og folk med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).
Anne Haugland Balsnes beskæftiger sig også med “effekten af sang” når hun i artiklen Korsang for et bedre liv. Kor, identitet og helse undersøger netop samspillet mellem korsang, identitet og helse. Idet hun anser koret som et praksisfællesskab og korsang som en aktivitet, der via musikken katalyserer følelsesmæssige højdepunkter, mestringsoplevelser, og socialt fællesskab, bidrager korsang ifølge Balsnes til at skabe identitet, mening og sammenhæng i livet hos den enkelte sanger.
I forlængelse af Balsnes konklusioner er det ikke overraskende, at Helle Nerup i artiklen Songbuilding. Korsang på arbejdspladsen netop undersøger muligheden for at bruge sang som teambuilding-aktivitet – også kaldet Songbuilding. Nerup redegør først for den forskningsmæssige baggrund for antagelsen om, at sang er virkningsfuldt i netop en teambuilding-sammenhæng. Herefter præsenterer hun resultatet af sin egen brug af sang som teambuilding, inden hun diskuterer de ansattes mulige udbytte af projektet og peger på, hvilke forudsætninger som skal være til stede før sang lykkes som teambuilding-aktivitet.
Som den sidste artikel i antologien finder man Marit Bach Green og Susanne Jørgensens dobbeltinterview Lær dansk gennem bevægelse, rytme og sang, der kaster lys på deres arbejde med brug af sang i danskundervisning for voksne udlændinge. Heri understreges det, at sang kan understøtte sprogindlæringen – eksempelvis hvad angår udtale, timing og rytme. Desuden tilvejebringer sangaktiviteter gode rammer for læring i form af et trygt og inkluderende undervisningsmiljø, og gør det endvidere muligt for kursister og undervisere at nå hinanden på et andet niveau (intellektuelt og emotionelt), end de hidtil har kunnet på grund af sprogbarrierer.