Videncentrets udgivelser

Her får du en introduktion til udgivelser udgivet af Videncenter for Sang. Flere kan læses online, og flere kan købes via danske boghandlere. Du finder alle links herunder.

Hjertesproget. 16 forsknings- og praksisbaserede studier af sangens egenskaber, vilkår og virkning
I 2016 udgav Videncenter for Sang sin første antologi, Hjertesproget. 16 forsknings- og praksisbaserede studier af sangens egenskaber, vilkår og virkning redigeret af Stine Isaksen og Peter Frost. Med forfatterne tegnes et bredt sangnetværk og interesser fra sang i kultur og historie til stemmen og sang som identitet, sang i praksis og til effekten af sang.
Læs alle artiklerne i antologien på videncentrets hjemmeside.

Fællessang og fællesskab – en antologi
I 2018 udgav Videncenter for Sang bogen Fællessang og fællesskab – en antologi redigeret af Stine Isaksen. Antologien dækker fællessangen bredt, både historisk og aktuelt. Formålet med udgivelsen var at afdække, hvornår, hvordan og hvorfor sang kan understøtte eksisterende fællesskaber – og fungere som katalysator for nye fællesskaber og kollektive identiteter og dermed samfundsmæssig forandring. Antologien vil således vise, at man i sangen både kan synge ”vi”-følelsen stærk og samtidig synge sin modstand mod f.eks. politisk undertrykkelse og mod fastlåste og ufleksible autoriteter ud.

Artiklerne berører emner relateret til fællessang og fællesskab som fællessangstraditioner i Danmark, mundtlig tradition, national selvforståelse, Grundtvig, arbejderbevægelsen, Den Blaa Sangbog, ligestilling, alsang, tragedien på Utøya 22. juli 2011 og den danske fællessangs funktion i dag.
Læs mere om antologien Fællessang og fællesskab.
Køb bogen her.

Antologien blev til med støtte fra Augustinus Fonden, N.F.S. Grundtvigs Fond og Statens Kunstfond.

Kortlægning af dansk korliv 2020/2021
I 2021 udgav Sangens Hus rapporten Kortlægning af dansk korliv 2020/2021 med støtte fra Augustinus Fonden. Videncenter for Sang v. Mette Thue stod for at udarbejde den kvalitative undersøgelse af feltet samt at samle rapporten, der ligeledes rummer en kvantitativ analyse udarbejdet af Epinion. Den samlede rapport Kortlægning af dansk korliv 2020/2021 er den første større undersøgelse af dansk korliv.

Rapporten rummer en bred, statistisk kortlægning af et – ikke komplet – men dog dansk korliv, jf. Epinion, f.eks. er unge og skoler ikke blevet spurgt. I den kvalitative del af rapporten, udarbejdet på baggrund af fokusgruppeinterviews med 74 deltagere – dirigenter, korledere og repræsentanter for bestyrelser i kor – opsummeres pointer inden for tre overordnede temaer: Betydningsdannelse, samarbejde og udvikling samt kors rolle i samfundet. Rapporten rummer et resume samt løbende opsummeringer.
Læs rapporten her.

Ballader, skæmt og skillingstryk. Fortællinger om dansk sanghistorie frem til 1900
I 2022 udgav Videncenter for Sang bogen Ballader, skæmt og skillingstryk. Fortællinger om dansk sanghistorie frem til 1900 af Kirsten Sass Bak. I bogen bringes for første gang en sanghistorisk fortælling, som har fokus på visesangen. Den giver indblik i balladernes mere end 500 år lange historie i dansk kulturliv. Bogen er den første fremstilling af dansk sanghistorie siden Carl Klausens Dansk Folkesang gennem 150 år fra 1958.
Læs mere om bogen “Ballader, skæmt og skillingstryk” her.
Køb bogen her.

Bogen blev til med støtte fra Statens Kunstfond, Velux Fonden, Brebølfonden og Sangens Hus.

Inkluderende børnekor – Inspirationskatalog
I 2019 udgav Sangens Hus i samarbejde med ADHD-foreningen og et bredt netværk – herunder Videncenter for Sang – hæftet ”Inkluderende børnekor – Inspirationskatalog”. Inspirationskataloget er udsprunget af projektet ”Korsang som inklusionsredskab” og forfattet af Louise Hübertz Poulsen, udviklingskonsulent i ADHD-foreningen. Udgivelsen giver viden og redskaber til at inkludere børn med adfærdsvanskeligheder i kor, da et kor netop tilbyder faste rammer og kan åbne fællesskaber også for børn med adfærdsvanskeligheder.
Hent Inspirationskataloget som PDF-fil.
Køb Inspirationskataloget her.

Inspirationskataloget blev til med støtte fra Lions Prisen.

Se også samlingen af litteraturlister
Fandt du ikke det, du søgte? Så tag et kig på videncentrets samling af litteraturlister om sang.

Få opdateringer om udgivelser 
Du kan få opdateringer om videncentrets udgivelser i Facebookgruppen “Videncenter for Sang”. Vi håber også at se dig der!