Litteraturlister om sang

Leder du efter litteratur om sang? Vi håber at kunne hjælpe dig.
Videncenter for sang bringer løbende temaer med nyt stof eller sætter fokus på et emne og aktualiserer eksisterende viden om sang. Du kan følge med i Facebookgruppen Videncenter for sang. Vi tilstræber at afslutte temaer med en litteraturliste, som du kan finde her på siden.

Har du kendskab til nye, væsentlige bidrag, der mangler i en af vores litteraturlister, så håber vi, at du skriver til os.

God energi med litteratursøgningen!
Lea og Mette

P.S. Korte, resumerende formidlingsartikler på baggrund af kandidatspecialer om sang er meget velkomne i Tidsskriftet SANG. Giv lyd gerne allerede når du starter specialeskrivningen, så kan vi planlægge sammenhængende temaer i videncentret og give din artikel mere fokus.

/Forskning i sang

Videncentrets bøger

Vi bliver ofte spurgt: "Hvor kan jeg købe Kirsten Sass Baks nye bog og jeres antologier?" Herunder er links t...

Læs mere

/Sang og sprog

Litteratur om sang og sprog

Har du brug for redskaber og metoder for at sætte en sprogindsats i gang i daginstitutionen eller skolen? Så...

Læs mere

/Sang og sundhed

Litteratur om sang og sind

Vi har samlet links til artikler om sang og sind med litteraturlister, som du kan orientere dig i. Artiklerne ...

Læs mere

/Højskolesangbogen

Litteratur om højskolesang

Her finder du en litteraturliste og en inspirationsliste til baggrundsviden om Højskolesangbogen. ...

Læs mere

/Arbejdersangbogen

Litteratur om arbejdersang

Leder du efter kilder om arbejdersang og arbejdersangbogen, så er her hjælp at hente....

Læs mere

/Forskning i sang

Nyere salmesangspraksis

Leder du efter litteratur om nyere salmesangspraksis? Så kan du f.eks. starte med at læse de nyere artikler ...

Læs mere

/Dannelse

Litteratur om dannelse

Leder du efter litteratur om sang og dannelse? Så er her lidt at starte med. F.eks. Strøm samt Brinkmann. Ha...

Læs mere

/Forskning i sang

Sang og national identitet

Her finder du artikler om, hvordan sang er blevet brugt i forbindelse med konstruktion af national identitet. ...

Læs mere

/Forskning i sang

Litteratur om sang og corona

Her kan du hente aktuelle artikler om sang og corona. - Fællessangen på TV, og fra altanerne fik et boost un...

Læs mere

/Teknologi

Sang og teknologi

Leder du efter litteratur om sang og teknologi? Så kan Videncenter for sang pege på en del ny litteratur til...

Læs mere

/Dannelse

God ferie – med podcast

Videncenter for sang deler anbefalelsesværdige podcast om sang i ferierne....

Læs mere