Ballader, skæmt og skillingstryk

Lektor emerita Kirsten Sass Bak har skrevet en ny sanghistorisk bog: ”Ballader, skæmt og skillingstryk - Fortællinger om dansk sanghistorie frem til 1900”. Bogen er udgivet af Videncenter for sang den 30. maj 2022.

Folk i Danmark synger gerne, og det har de ifølge sanghistorikeren Kirsten Sass Bak gjort så længe her har boet mennesker. I bogen bringes for første gang en sanghistorisk fortælling som går bagom – og uden om – den fællessang der er så velkendt i nutiden, men som i stedet har fokus på visesangen. Vi får indblik i balladernes mere end 500 år lange, farverige historie i dansk kulturliv, i skæmteviserne, som var for grove til at trykkes, men som trivedes desto bedre i den mundtlige tradition, og i en række mere moderne typer af visesang der – ganske som nutidens populærmusik – har spillet en vigtig rolle i det daglige liv hos store dele af befolkningen. Forfatteren trækker i sin formidling på både sin egen og en lang række fagfolks viden om bogens emner. Tilsammen udgør disse lag af visesang en unik del af dansk kulturhistorie, under stadig indflydelse udefra, og med et perspektiv som rækker fra de ældste tider til omkring 1900.

Tak
Tak til Statens Kunstfond, Velux Fonden, Brebølfonden og Sangens Hus, som har muliggjort udgivelsen.

Køb bogen
Bogen ”Ballader, skæmt og skillingstryk kan bestilles via alle danske boghandlere og webboghandler. F.eks. her