Syngende sygehuse

I blandt andet Tyskland har man en lang tradition for at anerkende og dyrke sangens sundhedsfremmende og terapeutiske virkning. Dette har ført til dannelsen af foreningen Singende Krankenhäuser eller på dansk: Syngende sygehuse.

Clare, Kerry, Margaret og Keith, der synger i kor i tilknytning til West Kent and Medway Singing for Mental Health and Wellbeing project

Foreningen har eksisteret siden 2010, og der er nu i alt 25 certificerede syngende sygehuse i Tyskland. Her dyrker man typisk korsang for både patienter og personale, og det har vist sig, at sangen kan hjælpe begge grupper til mere livsglæde, et reduceret forbrug af smertestillende medicin og færre symptomer på depression mv. Den erfaring, som patienter og ansatte har gjort sig, underbygges for en stor dels vedkommende af resultater af kontrollerede, randomiserede studier fortaget ved Sidney de Haan Centre for Arts and Health ved Canterbury Universitet i England, som også slår fast, at sang har en række positive effekter for mange forskellige patientgrupper.

Hvis du har lyst til at vide mere, kan du læse artiklen “Korsang hjælper kræftpatienter på sygehuse” – en reportage fra det berlinske Røde Kors-hospital DRK-Klinik Westend som netop er et certificeret Singende Krankenhäuser. Man kan også læse mere på foreningens hjemmeside på tysk eller på engelsk.

Som man kan se i denne film, arbejder man også i England med “Singing Medicine” – eksempelvis på Birmingham Children’s Hospital. Læs evt. mere her

Hvis man er interesseret i den forskning, som ligger til grund for Singende Krankenhäuser og andre sangaktiviteter på sygehuse arbejde, kan man her se interviewet her med professor Grenville Hancox, der forsker i sang og sangens effekter ved Sidney de Haan Centre for Arts and Health ved Canterbury Universitet.

Sidney de Haan Centre for Arts and Health ved Canterbury Universitet har også udgivet er rækker rapporter, der påviser sangs positive helbredsmæssige effekter på en række områder som fx demens, KOL (Kronisk obstruktiv lungesygdom), psykiske sårbarhed og Parkinsons.

 

Stine Isaksen