Sang er vejen til venskab

Vi ved det nok allerede, men nu viser forskningen det også: Sang er en af de bedste måder at skabe kontakt mellem mennesker og få nye venner

Over en periode på 7 måneder har 3 forskere fra ”Department of Experimental Psychology” ved universitet i Oxford fulgt en række aftenskolehold for at undersøge, hvor tæt en rækkes personer følte sig til de andre i gruppen, hvis de henholdsvis sang sammen eller tog et kunst- eller forfatterkursus.

Resultatet af undersøgelsen viste, at fællesskabet blandt de syngende udviklede sig hurtigere end det fællesskab, der viste sig i forbindelse med de andre aktiviteter.

Årsagen til, at sang tilsyneladende fremkalder fællesskab og venskab skal ifølge forskerne for det første findes i, at sang forudsætter, at man arbejder synkront – alt man gør noget på sammen tid. Desuden kan det kropslige arbejde med at frembringe lyd i forbindelse med sang forårsage en stigning i forskellige hormoner (oxytocin og beta-endorfin), der gør os gladere og mere villige til at samarbejde. Sang fungerer på den måde som et udmærket redskab til skabe social sammenhængskraft blandt mennesker, der ikke umiddelbart kender hinanden og kan på den måde understøtte opbyggelsen af nye venskaber. Forfatterne argumenterer endvidere for, at sang som en universel menneskelig aktivitet, der eksisterer uafhængig af tid og geografisk sted, netop har udviklet sig for at knytte større grupper af relativt fremmede tættere sammen på en effektiv måde.

Læs mere om undersøgelsens forudsætninger og resultater her